top of page

PIM (Ürün Bilgi Yönetimi) Sistemleri: Mevcut durum ve Trendler

Ürünler hakkındaki bilgileri çeşitli satış kanallarında güncel ve tutarlı tutmak, şirketler için zahmetli bir iştir. PIM sistemleri burada verimli ve esnek bir destek sunuyor ve özellikle ticarette giderek daha sık kullanılıyor. Artan dijitalleşme, müşterilerin bilgi edinirken değişen davranışları ve halen devam eden korona salgını nedeniyle, PIM sistemleri yeni gereksinimlerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Kaynak: freepik


Geçmişte, aynı reklam mesajını büyük ölçekli, olabildiğince dikkat çekici ve sıklıkla tekrarlanan şekilde sunmak önemliydi. Genellikle sadece birkaç satış kanalı kullanılırdı ve yenileme döngüleri bugünün perspektifinden oldukça uzundu. Afiş veya TV reklamlarını, ürün kataloglarını ve broşürleri düşünün. İnternetin dinamiklerine ve sosyal medyadaki etkileşim fırsatlarına bakarsanız, bu tür satış kanallarının zayıflığı en azından B2C (işletmeden tüketiciye) alanı için ortaya çıkıyor. Bu tür eski reklam mesajları bir kez oluşturulduktan sonra statiktir ve etkileşim için hiçbir fırsat sunmaz.


PIM sistemleri, birçok satış kanalına aynı anda geçerli ve tutarlı içerik sağlamayı teknik olarak mümkün kılar. PIM sistemleri, tasarım araçlarıyla (Adobe InDesign gibi) ve web içeriği yönetim sistemleriyle entegrasyonlara ek olarak, otomatikleştirilmiş veri alışverişi ve kalite güvencesi için bir dizi araç da sunar.


PIM sistemleri, dağıtılmış veri silolarını ortadan kaldırmaya, ürün veri bakımında verimliliği artırmaya yardımcı olur ve bugün tipik olarak tanımlanmış veri standartlarına göre


- farklı satış kanalları veya dahili kullanım için optimize edilmiş

- bölgesel kabul edilebilirliğe göre filtrelenmiş

- izin verilebilirliğe göre filtrelenmiş (eylemler vb.)

- önceden tanımlanmış zamanda otomatik olarak

- birkaç dilde

- gerekirse müşteriye özel işlenmiş

- ve resimler / videolar ile zenginleştirilmiş

kalite garantili ve tutarlı ürün bilgileri sağlar.


Bu, PIM sistemlerinin, ürün bilgilerinin dahili olarak sağlanması, B2B (işletmeden işletmeye) ortamında veri alışverişi ve özellikle B2C satış kanalları için omurga olduğu anlamına gelir.


Peki PIM sistemlerinin gelecekte hangi gereksinimleri karşılaması gerekecek? Steve Jobs'a göre, müşteri beklentileriyle başlıyoruz ("... müşteri deneyiminden başlayıp teknolojiye doğru ilerliyoruz.")Müşteriler olarak ürünle ilgili bir bilgi platformundan ne bekliyoruz?


B2C ortamında, her şey (potansiyel) müşteri etrafında döner ve müşteri bunun farkındadır. Müşteri tutma etkisi olan bir platformdan müşteri, iyi seçilmiş arama terimlerini kullanarak ürünleri ve ürün bilgilerini bulma yeteneğinden daha fazlasını bekler. Bu zaten bugün var. Bu bağlamdaki moda sözcük, müşteri deneyimidir (CX). CX'in iki hedefi vardır: yeni müşteriler kazanmak ve tedarikçinin ürünlerine zaten sahip olan müşterileri memnun etmek. Uzun vadeli müşteri sadakati söz konusu olduğunda, müşteri hizmetleri genellikle fark yaratır.Erişim Kolaylığı


Potansiyel müşteri, kendisini, önem verdiği bilgilere çok az çabayla (Google arama gibi) ve günümüzde yaygın olan mobil seçeneklere (ör. QR kodları, ses kontrolü) ulaşmasını sağlayan bir bilgi platformunun kullanıcısı olarak görür.


Hangi bilgilerin kullanıcı nezdinde "önemli" olduğu kullanıcı profilinden veya kullanım geçmişinden yani kullanıcı davranışından saptanabilir: Bir web aramasından belirli bir ürün için web sitesi açılırsa, kullanıcı muhtemelen belirli ve benzer ürünlerle ilgileniyor demektir. Web sitesinin ana sayfası arandıysa ve ürün oradan araştırıldıysa, bu şirkete muhtemelen daha yoğun bir ilgi olduğunu gösterir. Belirli bir ürün birkaç, örneğin iç içe aramalar yoluyla seçildiyse, bu, tam olarak bu ürün için daha derin bir bilgi gereksinimi olduğunun bir göstergesidir ve ayrıntılı bilgiler doğrudan sunulabilir.


PIM sistemleri, ürünler, dinamik ürün dokümantasyonu ve bilgi hiyerarşileri arasındaki ilişkileri eşleştirerek bunu destekler. Ürün belgelerinin artık statik nesneler olması gerekmez, ancak atıfta bulunulan bilgi elementlerinin bir yapısı olarak oluşturulabilir ve nitelik filtreleri kullanılarak buna göre sınıflandırılabilir. Ürünler aynı zamanda hiyerarşik olarak birden fazla yolla anlamlı, mantıklı ve tutarlı bir şekilde düzenlenebilir.


Tedarikçinin ürünlerini hali hazırda kullanan müşterilerin, örneğin tamamlayıcı ürünleri veya yedek parçalar hakkında ek soruları olabilir ve self servis veya teknik desteğe erişebilmenin en kolay yollarını arıyor olabilir.


PIM sistemleri, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca ürün bilgilerini yönetir ve böylece "eski" bilgileri de sağlayabilir. Ürünlerin çoklu sınıflandırılmasına, SSS'lerin oluşturulmasına ve sorularla ilgili medyanın (ör. Videolar) yönetimine olanak tanırlar. Bu bilgiler, self servis platformun yanı sıra destek için dahili müşteri hizmetlerine de sunulabilir.Ürün Çeşitliliği Beklentisi


Amazon yol gösteriyor: Bir pazar yeri olarak platform, kendi ürünlerinin yanı sıra üçüncü taraf ürünleri de sunuyor. Seçilen ürünler için tamamlayıcı ürünler, alternatifler ve diğer alıcıların davranışları hakkında bilgiler sunuyor. Kullanıcıya görünüşte kapsamlı ve detaylı bir ürün yelpazesi, indirim önerileri ile ve görünüşe göre kendi ürünlerini ön plana çıkarmaksızın kullanıcıya sunulur. Öyleyse kullanıcı neden diğer platformlara geçsin?


Bu başarı modeli, B2C pazarındaki tedarikçilerin kendi ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletmelerine ve rekabetçi ürünleri yönetmek ve analiz etmek için fırsatlar aramalarına yol açmıştır. Bu bağlamda, özel ürünler, genellikle büyük miktarlarda satılmayan, ancak ürün miktarından önemli ölçüde daha fazla ciroya katkıda bulunabilen niş ürünleri ifade eder.


PIM sistemleri, otomatik işlemler ve şablonlar, veri alışverişi için işleme rutinleri, kalite güvencesi ve içerik oluşturma yoluyla veri büyüklüğü ile başa çıkmayı mümkün kılar. Analiz rutinleri kullanılarak, ürün karşılaştırmaları şirketin kendi ürünlerinin özelliklerini vurgulamak, fiyatlandırma veya platformda ürün yerleştirmek için kullanılabilir. Analiz sonuçları, kendi ürünlerinizdeki eksik özellikleri geliştirme siparişlerini tetiklediğinden, ürün açıklamasına veya sınıflandırmaya sıkça istenen özellikler eklendiğinden, ürün yönetimi için değerli bilgiler sağlamaktadır.Ürün Bilgilerinin Kişiselleştirilmesi


B2B ortamında, üreticilerin genellikle ürün bilgilerini hatta ürünlerin kendilerini müşteriye özel olarak şekillendirmeleri istenir. El işçiliği ve gıda endüstrisinde müşterilere kendi markaları için müşteriye özel ürün imalatı ve müşteri özelliklerine uygun ürün etiketleme örnek olarak verilebilir. PIM sistemleri, şablonların kullanılmasını (örn. ürün etiketleri veya ürün veri sayfaları için) ve bu kişiselleştirmeyi verimli bir şekilde göstermek için varyantlar oluşturma seçeneklerini destekler.Müşteri Etkileşimi ve Sosyal Ağlar


Günümüzde müşteri etkileşimi web'de çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Bu etkileşimin kritik bir noktası, temasın rahatsız edici olarak algılanmamasıdır.


Sağlayıcı tarafından başlatılan sohbet teklifleri, tek tıklamayla memnuniyet derecelendirmeleriyle ilgili sorular veya geri bildirim seçeneklerinin belirtilmesi bir araç olabilir.


Birkaç yıl önce bir çevrimiçi mağazaya sahip olmak yeterliydi, bugün pazarlarda da temsil edilmek giderek daha yaygın hale geliyor. Pazar yerlerinde her zaman en ucuz fiyatları alma beklentisi giderek hayal kırıklığı yaratıyor ve ürün incelemeleri giderek daha eleştirel bir şekil alıyor. Bir ürünün diğer kullanıcılarının veya bir şirketin müşterilerinin klasik olarak sorgulanması, dijital karşılığını sosyal ağlarda bulur. Bir sonraki adım, sosyal medya aracılığıyla müşteri sadakati olacaktır.


Bu nedenle, sosyal ağlarda kendi ürünleriniz ve aynı zamanda kendi şirketiniz hakkındaki yorumları kaydetmek ve değerlendirmek giderek daha önemli hale geliyor.


Bu yorumlar PIM sistemlerinde mevcutsa analiz edilebilir. PIM sistemleri, yanlış yorumlara verilen yanıtları yönetebilir, yorumların birikmesi durumunda uyarabilir ve muhtemelen fenomenlere ürünler hakkında uygun bilgiler sağlayabilir.Yapılandırıcılar ve Sanal Gerçeklik


Yapılandırıcılar, müşterinin verilen kurallar çerçevesinde ihtiyaçlarına göre ürün seçmesine olanak tanır. Örneğin otomotiv endüstrisinde müşteri, konfigürasyon öğelerini (örn. İç mekan, teknik özellikler, dış mekan) ekleyerek, çıkararak veya seçerek aracı ihtiyaçlarına göre yapılandırabilir. Ürünün görsel temsili daha sonra seçime göre gerçekleşir.


Deneyimi müşteri için daha gerçekçi hale getirmek için, artırılmış gerçeklik (izleyicinin dünyasındaki nesnelerin simülasyonu) ve sanal gerçeklik (izleyicinin dünyasının simülasyonu) giderek daha önemli bir rol oynayacak.


Bu teknoloji, özellikle bakım ve destek departmanları için yararlı olabilir. Artırılmış gerçeklik, karmaşık sistemlerdeki bakım çalışmaları için bir sonraki mantıksal adımdır. PIM sistemlerinin bu adımı desteklemesi gerekecektir.Müşteri deneyimini artırmak için müşteriler hakkındaki bilgiler nasıl toplanabilir ve kullanılabilir?


İlgili tüm sistemler (PIM, ERP, CRM, CMS) akıllıca bağlanırsa ve veri modelleri birbiriyle koordine edilirse, (potansiyel) müşteri hakkında kapsamlı bilgi toplanabilir. Tercih ettiği ekonomik alan, zaman içindeki araştırması, tıklama sırası, giriş noktası veya önceden atanmış ürünleri, tüm bu bilgilerden müşterinin önceden tanımlanmış bir müşteri profiline ait olup olmadığı anlaşılabilir..


Bir müşteri profili için bir ürün veya ürün bilgisinin alaka düzeyi PIM sistemlerinde depolanabilir, böylece muhtemelen önceden seçilmiş ürünlerin akıllıca ve kullanıcıyla ilgili bir sunumunu sağlar, örn. seyahat, konser veya moda alanında.


Buradaki gelecekteki bir gelişme, müşterinin lokasyonunun bir mağazaya göre belirlenmesi olabilir, böylece mağaza çalışanı belirli bir müşterinin mağazaya girer girmez tipik ihtiyaçlarının farkına varır.


Gelecekte, PIM sistemleri, süreç dahilindeki sistemlerle daha da yakından bağlantılı olacak, ürün bilgileri daha dinamik bir şekilde sağlanacak ve dahili sistemler daha doğrudan bağlanacaktır. Bugün bile, bazı PIM sistemi üreticileri artık çözümlerini sadece ürün bilgilerini yönetmek ve satış kanallarının kullanımına sunmak için bir çözüm olarak değil, aynı zamanda ürün bilgileri için merkezi MDM (ana veri yönetimi) çözümü olarak görüyorlar.

Bu çalışmada kaynak olarak https://news.it-matchmaker.com sitesindeki ilgili yazı kullanılmıştır.EDT Center, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 alanında uluslarası tecrübe ve bilgi birikimi ile şirketlere baştan uca çözümler üretmektedir.

* Uygun çözüm ve sağlayıcı bulma (www.i40markt.com) (www.it-matchmaker.com.tr)

* Proje yönetimi


Detaylı bilgiler: EDT Center - i40Markt


291 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page