top of page
Dijital Dönüşüm Proje Yönetimi

Dijital dönüşüm projeleri, beklenti analizinden strateji belirlemeye, olgunluk seviyesi ölçümünden, yol haritasının çıkartılmasında, uygulama alanı tespitinden, fayda/maliyet analizine, direncin azaltılmasından, inovasyon yetenekleri ve katılımın artırılmasında kadar çok farklı alanlarda çalışmaları içermektedir.

Bu çalışmalar sonucunda projenin başarısı, başlangıçtan itibaren doğru metodoloji ve araç kullamı, sürekli izleme, kontrol ve sürdürülebilirliğin sağlanması ile mümkündür.

EDT Center olarak uzun yıllardır iş ortaklığı yaptığımız, Almanya Aachen RWTH Ünüversitesinde yerleşik Trovarit AG ve FIR Enstitisünün ortak çalışması ile oluşturulan IT-Matchmaker.suite çözümü, barındırdığı proje yönetim metodolojisi ımplAİX ile dijital dönüşüm projelerinin yönetiminde hız, esneklik ve kusursuz kontrol sağlamaktadır.

implaix_TR.png

IT-Matchmaker.suite özellikler

benutzerverwaltung.png

Kullanıcı Yönetimi

 • Kullanıcıların oluşturulması ve yönetimi

 • Rollerin / hakların atanması

 • Kullanıcıların aktivasyonu ve bildirimi

 • Kullanıcıları engelleme ve engelini kaldırma

projektkalender.png

Proje takvimi

 • Proje teslim tarihlerinin kaydedilmesi ve yönetimi

 • E-posta ile bildirim dahil olmak üzere kullanıcıların davet edilmesi

 • Kişisel takvime (Outlook vb.) Aktarmak için ICS dosyası ve QR kodu

 • Her randevu için taahhütlerin durumuna genel bakış

 • Randevu durumuyla takvime genel bakış

aufgabenspeicher.png

Görev Yönetimi

 • Yapısal nesnelerle ilgili görevlerin kaydedilmesi ve yönetimi

 • Görev izleme e-posta bildirimi

 • Sıralama ve filtreleme seçeneklerinin yanı sıra ayrıntılı görünümle göreve genel bakış

 • Görev günlüğü / geçmişi

 • Değerlendirme  

lastenheftvorlage.png

Kriter Şablonları

 • Uygulama alanına bağlı olarak, 5.000'e kadar işlevsel özellik

 • Ayrı ayrı yazılım işlevleri düzeyinde tanımlama (ERP,MES,PLM,WMS,ECM gibi)

 • Hiyerarşik yapı

anforderungsdefinition.png

İhtiyaç Tanımlama

 • Spesifikasyon yapısının uyarlanması

 • Yeni gereksinimlerin eklenmesi

 • Gereksinimlerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi

 • Şirkete özel kriter oluşturma

 • Her bir kriter için önem/durum/işlev bilgisi 

marktrecherche.png

Pazar Araştırma

 • Kişisel arama profilinin oluşturulması

 • Arama ve performans profillerini karşılaştırarak işlevsel araştırma

 • Sağlayıcıdan uygun referans veya müşteri projeleri kullanarak araştırma

 • Tedarikçi ve ürün profillerinin gözden geçirilmesi

 • İşlev modülü düzeyinde arama ve performans profilinin karşılaştırılması

 • Sorular / teklifler için sık kullanılanların tanımlanması

pflichtenheftvorlage.png

Özellikler Şablonu

 • Kısa liste oluşturma

 • Kısa liste sağlayıcıların çözümlerinin detaylı değerlendirilmesi

 • Fazlandırma ihtiyaçları

leistungskatalog.png

İş Paketleri

 • Bir uygulama projesi için yaklaşık 200 iş paketi içeren şablon

 • Yeni iş paketlerinin eklenmesi

 • İş paketleri hakkında şartname / yorum yapma

 • Her iş paketi için sorumlulukların tanımlanması

leistungsspezifikation.png

Performans Özellikleri

 • Açıklığa kavuşturulacak konuların belirlenmesi

 • Yeni gereksinimlerin eklenmesi

 • Verilecek hizmetlerin özellikleri

 • Hizmetlerin iş paketlerine dönüştürüllmesi ve izleme

dokumentenverwaltung.png

Doküman Yönetimi

 • Yapısal nesneler için belgelerin ilişkilendirilmesi ve yönetimi

 • Belgelerde meta verilerin depolanması

 • Belgelere bulut bilişim üzerinden erişim

 • Diğer bulut çözümlerinde (ör. SharePoint) yönetilen belgelere bağlanma

 • Belgelerin sürüm yönetimi

prozesskatalog.png

Süreç Kataloğu

 • Referans süreç kataloğunun sağlanması (üretim, ticaret veya hizmet)

 • Şirkete özgü bir süreç kataloğunun içe aktarılması

prozess-explorer.png

Süreç Yönetimi

 • Proses kataloglarının yapılandırılması

 • Farklı öğe türlerinin yönetimi (iş süreci, süreç, alt süreçler)

 • Meta verilerin depolanması (ör. İşlem sahibi, kullanılan yazılım uygulamaları)

 • Yeni süreçlerin eklenmesi

 • İşlemlerin düzenlenmesi

 • Süreçlerin kopyalanması ve arşivlenmesi

 • Excel dışa aktarma

prozess-assessment.png

Süreç Değerlendirme

 • Süreçlerin farklı kriterlere göre değerlendirilmesi (süreç önceliği, süreç olgunluğu, yazılım desteği vb.)

 • Haklar / roller kavramı aracılığıyla değerlendirme seçeneğinin seçilen süreçlerle sınırlandırılması

 • Farklı değerlendirme senaryoları üretme ve kontrol etme

 • Çevrimiçi değerlendirme

 • Excel dışa aktarma

potenzialanalyse-2.png

Potansiyel Analiz

 • Süreçler, BT sistemleri ve ana verilere göre iyileştirme potansiyelinin kaydedilmesi ve yönetilmesi

 • Her iyileştirme potansiyeli için çeşitli görevlerin kaydedilmesi

 • Potansiyellerin sınıflandırılması (organizasyon, yazılım işlevselliği, çalışan nitelikleri, veri kalitesi, raporlama vb.)

 • Potansiyellerin değerlendirilmesi (aciliyet, katma değer / fayda, çaba vb.)

 • Sıralama ve filtreleme seçeneklerinin yanı sıra ayrıntılı bir görünümle potansiyel genel bakış

 • Excel dışa aktarma

stammdaten-assessment-2.png

Ana Veri Yönetimi

 • Referans ana veri kataloğunun sağlanması

 • Ana verilerin farklı kriterlere göre değerlendirilmesi (ana kalite, uygunluk, lider yazılım uygulaması, vb.)

 • Haklar / roller kavramı aracılığıyla değerlendirme seçeneğinin seçilen ana veri nesneleriyle sınırlandırılması

 • Farklı değerlendirme senaryoları üretme ve kontrol etme

 • Excel dışa aktarma

projektinitialisierung.png

Proje Başlangıç

 • Proje başlangıcı için açıklığa kavuşturulacak yönler ve kontrol listesi

 • GAP/FIT analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

 • KIP'ların tanımlanması

projektplanung.png

Proje Planlama

 • Yaklaşık 220 aktivite ile  iş kırılım yapısı ve plan oluşturma

 • Yapısal proje planının uyarlanması

 • Farklı eleman türlerinin yönetimi (proje aşaması, proje görevi, proje etkinliği vb.)

 • Meta verilerin yönetimi (ör. Başlangıç / bitiş tarihi, sorumlu, çaba vb.)

 • Kilometre taşı nesnelerinin işaretlenmesi

 • Geri bildirim pozisyonlarının işaretlenmesi

 • Gantt ekranı için şablon içeren Excel dışa aktarımı

sprintplanung_und_-review_-2.png

Sprint Planlama ve İzleme

 • Sprintlerin kaydı ve yönetimi

 • İş paketlerinin sprintlere atanması

 • İş paketi ve sprint başına hedeflere ulaşılmasına ilişkin yorumlar

 • İşlem ilerlemesinin geçmişi

 • İş paketi veya sprint başına ilerleme izleme

leistungsanfrage_rfi_.png

Ön Teklif Toplama -RFI

 • Projenin görevini ve amacını tanımlamak için kişisel  proje profilinin oluşturulması

 • Özelleştirilmiş RFI şablonu

 • Online portal kullanım ile tekliflendirme

 • En fazla 25 sağlayıcı / katılımcı için IT-Matchmaker®'da teklif yönetimi

 • Tekliflendirme katılımcılarının bilgilendirilmesi

 • Teklif sürecinin izlenmesi

 • IT-Matchmaker® aracılığıyla  iletişim kurulması

 • Gelen cevapların karşılaştırılması (sağlayıcı ve yazılım hakkında genel bilgiler, maliyetler, işlevsellik ve referanslar)

anforderungsdefinition.png

Proje Tekliflendirme - RFQ

 • Projenin görevini ve amacını tanımlamak için özelleştirilmiş  proje profilinin oluşturulması

 • Teknik şartname hazırlık

 • 15 sağlayıcı / katılımcıya kadar IT-Matchmaker®'da sorgulama 

 • Tekliflendirme katılımcılarının bilgilendirilmesi

 • Katılımı kontrol etmek / izlemek

 • IT-Matchmaker® aracılığıyla iletişim kurulması

 • Yorumlar ile birlikte kriterlerin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi

 •  Teklif karşılaştırması (sağlayıcılar ve yazılım hakkında genel bilgiler, maliyetler, işlevler ve referanslar)

anbieter-assessment_.png

Tedarikçi Değerlendirme

 • Değerlendirme alt yapısının oluşturulması

 • Bir değerlendirme şemasının seçimi / tanımı (puanlama sistemi, algoritma)

 • Değerlendirici ekibin oluşturulması, etkinleştirilmesi ve yönetimi

 • Çevrimiçi değerlendirme

 • Excel dışa aktarma

projekt-cockpit_.png

Proje Kokpit

 • Hizmet öğelerinin yönetimi

 • Hizmet kalemi başına hedef ve planlanan bütçenin kaydedilmesi

 • Performans kayıtlarının kalemlere atanması (fiili bütçe)

 • Bütçe ve ilerleme kontrolü için kokpit

projekt-logbuch.png

Proje Kayıt Kütüğü

 • Kayıtlı görevlerin bütçesi, ilerleme durumu, sayısı ve durumu ile ilgili güncel önemli rakamları içeren durum raporlarının oluşturulması

 • Proje durumunu değerlendirmek için kriterlerin (ör. Bütçe, ilerleme, risk) tanımlanması (trafik ışığı işlevi)

 • Proje durumuyla ilgili yorumlar

 • Oluşturulan tüm durum raporlarının geçmişi

anforderungsmonitor.png

Gereksinimlerin İzlenmesi

 • Gereksinimlerin kaydedilmesi ve yönetimi

 • İhtiyaç durumunun kontrolü (konsept ve gerçekleştirme)

 • Sapmaların kaydedilmesi ve yönetimi

 • İşlem ilerlemesinin izlenmesi

cr-management_.png

Değişiklik Talep Yönetimi

 • Değişiklik taleplerinin oluşturulması ve yönetimi 

 • Durum kontrolü ile değişiklik taleplerinin izlenmesi

 • Bütçe izleme (gerçek ve hedef harcama)

cr-management_.png

Kavramsal Tasarım Onay

 • Kavramsal tasarımın şartname ile karşılaştırılması ve değerlendirilmesi 

 • Sapmaların / sorunların kaydedilmesi ve yönetimi

 • Yerine getirme seviyesini izleme

testmanagement.png

Test Yönetimi

 • Test senaryolarının kaydedilmesi ve yönetilmesi

 • Farklı test seviyelerinin tanımı (entegrasyon testi 1 ila n)

 • Test durumuna özel hata tespiti ve izleme

 • Test ve hata raporlama

schulungsmonitor.png

Eğitim İzleme

 • Eğitim katılımcılarının kaydı ve yönetimi

 • Eğitim programının ve öğrenim birimlerinin tanımı

 • Eğitim katılımcısı başına eğitim profillerinin kaydedilmesi

 • Eğitim tarihlerinin kaydı ve yönetimi

 • Eğitim katılımcılarının eğitim tarihlerine atanması

 • Eğitim katılımının izlenmesi

 • Eğitim birimlerinin kaydı ve yönetimi

 • Eğitim ve öğretim kontrolü

go-live_monitor_.png

Canlıya Geçiş İzleme

 • Canlıya geçiş zaman çizelgesi 

 • Kontrol listeleri

 • Faaliyetlerin durum yönetimi

 • Görevlerin / sorumlulukların kaydedilmesi

 • İşlem ilerlemesinin izlenmesi

abnahmemonitor-2.png

Kabul/Onay

 • Kabul yapısının modellenmesi (örneğin, bir gereksinim özelliğine veya ayrıntılı kavramsal tasarıma dayalı olarak)

 • Sorunların ya da farkların analizi 

 • Sorunların kaydedilmesi ve sınıflandırılması

 • Kabul/Onay raporu (değerlendirilen hizmet içerikleri ve kaydedilen sorunlar)

projektreview.png

Proje Gözden Geçirme

 • Performans kayıtları ve karşılaştırma

 • Proje incelemesi için soru seti

 • İnceleme katılımcılarının yönetimi

 • Anket değerlendirmesi için araç (çevrimiçi)

risikomonitor.png

Risk Monitörü

 • Proje riskleri için şablon

 • Proje risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

 • Risk grafiği

 • Risk geçmişi

 • Tedbirlerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi

stakeholder-analyse.png

Proje Paydaş Analizi

 • Paydaşların girişi

 • Paydaşların değerlendirilmesi (etki ve ilgi)

 • Değerlendirme için araç 

 • Tedbirlerin kaydedilmesi ve yönetimi

DETAYLI BİLGİLENDİRME İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

+90 541 9465000

Teşekkür ederiz...

bottom of page