top of page

EĞİTİM PROGRAMLARI

EDT  olarak uzmanlık ve tecrübemizi, projelerini yürüttüğümüz müşterilerimize aktarmak doğal görevimiz. Bunun yanında, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle, sektör paydaşlarının bilgi birikimini arttırmayı ve deneyimleri paylaşmayı da önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, yaşanan bu önemli dönüşüm sürecinde en önemli faktör insan ve kurum kültürü unsurlarıdır. 

EDT Center olarak Trovarit AG ile yaptığımız iş ortaklığını sonucu, Endüstri 4.0 hareketinin öncüsü olan Almanya’da yaşanan gelişmelerin 15 yıldır bir parçasıyız. Bu süreçte edindiğimiz know-how ve uluslararası çözüm ortaklarımızla oluşturduğumuz modeller ve metodolojiler sayesinde, gerek içerik gerekse uygulama anlamında önemli bir birikime sahibiz.

Bu deneyimi ve birikimi Türkiye ekonomisine aktarma bağlamında oluşturduğumuz eğitim ve workshop içerikleriyle, Endüstri 4.0’a geçiş yapmak isteyen şirketlere profesyonel eğitim hizmeti de sunuyoruz. Siz de şirketinizin farklı departmanlardaki yönetici ve çalışanlarının Endüstri 4.0 hakkındaki bilgi seviyesini arttırmak ve şirket içinde işletilecek süreçleri sağlıklı yönetebilir hale getirmek için hemen kurumsal eğitimlerimize başvurabilirsiniz.

Ölçklenebilir süre ve içerik:

Süre : 4-20 saat

Katılımcı profili: CxO, Dijital dönüşüm sorumlusu, Beyaz yaka, mavi yaka

Lokasyon: Talep eden şirket ofisi 

Eğitim Programları: Services

EĞİTİM İÇERİK

Farklı olgunluk seviyesinde olan şirketlere özel ölçeklenebilir içerik

ENDÜSTRI 4.0 OLGUNLUK SEVIYESI BELIRLEME 

Şirketin Endüstri 4.0 uygulamalarına geçişe ne kadar hazır olduğunun belirlenmesi, strateji oluşturma ve geliştirme çalışmalarının temellerini hazırlamak için gerekli teorik ve operasyonel bilgilerin kazandırılması.

 • Endüstri 4.0 Nedir? Ne değildir? 

 • Dijital Dönüşüm Bileşenleri  

 • Olgunluk seviyesi boyutları 

 1. Kaynaklar  

 2. Organizasyonel yapı 

 3. Bilgi sistemleri altyapısı 

 4. Kültür & İnsan faktörü

 • Strateji belirleme 

 • Metodoloji

ENDÜSTRI 4.0 ROADMAP 

Şirketin mevcut durumu ve stratejisine dayalı olarak, Endüstri 4.0 yol haritasının hazırlanması, eylem adımları ve önceliklerin belirlenmesi için gerekli donanımın kazandırılması.

 • Dijital Dönüşüm

 • Dijitalleşme vizyonu

 • Dijitalleşme parametreleri

 • Endüstri 4.0 uyarlama seviyeleri

 • Dijitalleşme seviyesi (Kağıtsız ofis, Akıllı Fabrika)

 • Veri kaynakları (makine, araçlar, çalışanlar)

 • Kimliklendirme (Barkod, RFID, IP, Optik, Ses, GPS)

 • Teknolojik araçların entegrasyonu

 • Süreç ve İş Yazılımı hizalama

 • Makine öğrenmesi & Yapay zeka

 • Big Data (ETL, DW, BI araçları)

 • Dijital İkiz/Tahminleme

 • SCADA & Platformlar

 • Artırılmış gerçeklik

 • Eylem adımları

ENDÜSTRI 4.0 UYARLAMA

Bilgi Teknolojileri (BT) ve operasyon teknolojileri (OT) ile Endüstri 4.0 uygulamaları hakkında bilgi birikiminin arttırılması.

 • Bilgi Teknolojileri (BT) altyapısı 

 • Donanım (On prem, Cloud, Hybrid) 

 • Yazılım çözümleri ve görevleri 

 • ERP, CRM, MES/MOS, APS, ECM,PLM, BI gibi 

 • Operasyon Teknolojileri (OT) altyapısı 

 • Siber Fiziksel sistemler 

 • PLC, SCADA 

 • IoT, IIoT, IoT Platformları, Analitik, Güvenlik 

 • BT/OT entegrasyonları

SEKTÖREL AKILLI UYGULAMALAR EĞİTİMİ

Şirketinizin sektörüne uygun olarak belirlenmiş, Endüstri 4.0 yolculuğunda verimlilik ve rekabet avantajı sağlayacak operasyonel akıllı uygulamalar hakkında bilgi seviyesinin arttırılması.

 • Akıllı Tasarım (Crowdsourcing, Micro Factory,3D printing vd.) 

 • Akıllı Satış (Analytics, CRM, CPQ vd.) 

 • Akıllı Satın alma (Bidding, EDI vd.) 

 • Akıllı Malzeme Yönetimi (Smart Bin, Pick by Voice vd.) 

 • Akıllı Bakım (Prediction, Prevention, Augmented Reality vd.) 

 • Akıllı Üretim (Cyber-Physical systems, ML, AI, M2M, H2M, Robotics vd.) 

 • Akıllı Lojistik 

 • Akıllı Servis 

 • Akıllı Enerji 

 • Akıllı Tarım 

 • Akıllı Şehir 

 • Akıllı Bina

ENDÜSTRI 4.0 WORKSHOP

Endüstri 4.0 hakkında güncel trendlerin aktarımı, sahada ve yönetim aşamasındaki kritik noktaların tespiti için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması. Yaratıcı uygulama örnekleri ve beyin fırtınası.

 • Fabrika/tesis Turu 

 • Darboğazların Belirlenmesi 

 • Fikir Önerileri 

 • Uzman Değerlendirmeleri

 • Vaka İncelemesi

Olgunluk Seviyesi Belirleme
MG_EDT_edited.png

EĞİTMEN

Muharrem Gezer

 • 25 yıl IT sektör tecrübesi

 • 15 yıl uluslar arası şirketlerde yöneticilik

 • Farklı sektörlerde dijital dönüşüm projeleri

 • (İş süreç analizi, dijital dönüşüm olgunluk seviye analizi, strateji ve yol haritası belirleme, proje yönetimi,…)

 • Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 konusunda uzman üniversite, enstitü ve şirketlerde eğitim (Aachen RWTH)

 • Farklı etkinliklerde konuşmacı, moderatörve panelist 

 • Farklı sektöreldergi, platformlarda makaleler

 • Online seminerler

 • Üniversite konuk, düzenli öğretim görevlisi

WEBİNER

Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz WEBİNER programları için ilgili sayfamıza göz atabilirsiniz.

ŞİRKETİNİZE ÖZEL EĞİTİM TALEPLERİNİZ İÇİN 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

+90 541 9465000

Teşekkür ederiz...

bottom of page