top of page

DIJITAL DÖNÜŞÜM - ENDÜSTRİ 4.0 YOL HARITASI

Endüstri 4.0 yaklaşımının olmazsa olmazı dijitalleşme adımıdır. Dijitalleşme, şirket içerisinde ya da iş ortakları ile olan ilişkilerde yer alan bilginin sayısallaştırılması, entegrasyonu, doğrulanması, analizi gibi özellikleri içerir. Bu durum dikkate alındığında, donanım ve yazılım destekli bir sistemin gereksinimi ortaya çıkar.

 

Bu gereksinimler her şirket için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Öncelikle mevcut durum analiz edilmeli ve hedefler belirlenmelidir. Sorular; gelecek için stratejik hedeflerin neler olacağı, hangi teknoloji ve sistemlerin kullanılacağı ve şirket için süreçler ile nasıl bir uyumun sağlanacağı olmalıdır. Elde edilen cevaplar yeterlilik belirlemede ve adımları planlamada önemlidir.

EDT olarak biz, referans model üzerinden, teknolojik araçlar (IT-Matchmaker Navigator) ve profesyonel danışmanlık hizmetleri ile destek vermekteyiz.

 • Strateji belirleme

 • Mevcut BT/OT süreç ve teknoloji analizi

 • Olgunluk seviyesi ölçüm

 • Online portal üzerinden geri bildirimler

 • Kısa, orta ve uzun vadede eylem adımları

SÜREÇ TASARIM ve PORTAL KURULUM

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 ilgi alanları

 • Yatay ve dikey entegrasyonda etki alanında yer alan ana süreç ve alt süreçlerin belirlenmesi 

 • IT / OT analiz 

 • IIoT Assessment

 • Kurumsal Ana Veri Analizi  (SSoT Single Source of Truth)

 • Portal üzerinde süreç modelleme 

 • Danışman gözetiminde değerlendirme 

 • Kullanıcı geri bildirimleri ve iyileştirme önerileri 

SÜREÇ ve TEKNOLOJİ HİZALAMA

IT/OT seviyelerinde GAP-FIT analizi

 • Süreç - Teknoloji (Yazılım-Donanım-ICT)

 • Süreç - Önem

 • Süreç - Yazılım destek

 • Hizalama

 • Sapmalar

SORUNLU ALANLAR

 • Mevcut olgunluk seviyesi

 • Sorunlu alanların tespiti

 • Belgelendirme

 • İyileştirme önerileri (Hızlı kazanımlar)

ROADMAPRESULT.png

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI

EYLEM ADIMLARI ve ÖNCELİKLER

 • Strateji ve metodoloji

 • Mevcut durum ve olgunluk seviyesine dayalı eylem adımları

 • POC proje belirleme

 • Kısa, orta ve uzun vade planlama

 • KPI'ların belirlenmesi

DETAYLI BİLGİLENDİRME İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

+90 541 9465000

Teşekkür ederiz...

bottom of page