top of page

Dijital Dönüşümde Strateji - Yol Haritası

Son yıllardaki hızlı teknolojik ilerleme ve bazı yazılım sağlayıcılarının artan baskısı (yaygın çözümler için bakımın sona ermesi, önce bulut, vb.) şu anda birçok şirketin iş yazılımlarına yatırım yapmasına neden oluyor. Kendi yazılım ortamınızın modernizasyonu, değiştirilmesi ve/veya daha da geliştirilmesi konusunda çıkmaza girmemek için iyi geliştirilmiş bir BT yol haritasına ihtiyacınız var.


Alman şirketlerinde ERP sistemlerinin ömrü 11 yıldır. Mevcut Trovarit anketine göre bu ömür her geçen gün daha da azalmaktadır. (ERP Deneyimi Araştırma Çalışması)


Yenilemenin birkaç nedeni var: Bir yandan sistemlerin bakımı gitgide azalıyor. Bunun belirgin bir örneği, eski Microsoft NAV sürümleridir. SAP, SAP Business Suite için bakımın sonunu biraz erteledi, ancak on yılın sonunda S4/HANA olmayan sistemler de muhtemelen sona erecek. Öte yandan, son on yılda işlevsel ve teknolojik olarak çok şey oldu: Nesnelerin İnterneti, yapay zeka veya çok kanallı gibi anahtar kelimeler şirketlerin iş alanlarında giderek daha fazla ifade buluyor. Özellikle eski sistemler yeni teknolojilere cevap veremeyecek durumda ve bu da bazı şirketlerin bunları değiştirmesine neden oluyor.


2020 yılı baharı, kurumsal bilgi teknolojileri anlamında daha fazla modernizasyon hamlesi getirdi. Pandemi odaklı iş süreçleri ve iş modelleri değişti ve değişmeye devam ediyor - BT üzerindeki baskı artıyor. Neyse ki, modern sistemlere yatırım yapma isteği de artıyor. Belki 100-200 kullanıcısı olan orta ölçekli şirketlerin bile oldukça karmaşık gereksinimleri olduğundan, ERP sistemini modernize etmek için uzun vadeli bir yaklaşım tavsiye edilenden daha fazlasıdır. Çünkü bu tür yenileme projeleri 18 ila 24 ay sürebilmektedir.


Evrim ya da Devrim


Son 11 yıl ERP kurulumlarına damgasını vurdu. İşlevsellik eklendi ve bazı durumlarda ana sistem yapısı o kadar değiştirildi ki orijinal ürün ancak zorlukla tanınabilir hale geld. Sonuçlar her güncellemede ortaya çıkıyor: ayarlamalar geciktiriyor ve yazılımı güncellemeyi daha pahalı hale getiriyor, bazı durumlarda o kadar karmaşık hale getiriyorlar ki şirketler yazılımı tamamen dışarıda bırakmayı tercih ediyor. Bu durum örtülü bir şekilde şu şekilde ifade edildi: "Çalışan bir sisteme asla dokunmayın!"


Böyle tamamen yerleşik bir BT ortamında evrim aslında mümkün değildir. Bu durumda "radikal düşünmek", mümkün olduğunca yazılım standardına güvenmek ve yalnızca gerçekten kritik iş noktalarında kendi yolunuza bağlı kalmak anlamına gelir.


Ancak dikkatli olun: Büyük temizlikten önce, öncelikle hangi süreçlerin şirket için ne kadar kritik olduğunu (şu anda ve gelecekte - şirket beş veya on yıl içinde nerede olunmak isteniyor?), özellikle nerede olduğunuzu öğrenmek, bilmek önemlidir. Firmaların buna takılıp kalmamak için kanıtlanmış yöntemlere başvurması gerekiyor. Böyle bir yöntem ise, bir ERP veya BT yol haritasının oluşturulmasıdır.BT ROADMAP - PROJE ADIMLARI (Kaynak: Trovarit AG)


BT yol haritası: plana göre modernizasyon


BT yol haritasının merkezinde, yönetim, kullanıcılar ve BT tarafından üç temel sorunun yanıtlandığı bir uygulama ve potansiyel analiz yer alır:


  1. Şirket süreçleri ve fonksiyonlarının şirket başarısı üzerinde ne gibi etkileri vardır?

  2. Şirket süreçleri istikrar ve kontrol edilebilirlik açısından ne kadar olgun?

  3. Mevcut yazılım altyapısı iş süreçlerinin ele alınmasını ne ölçüde ve hangi kalitede destekliyor?

Bu bilgilere dayanarak, mevcut süreçler ilgililer ile birlikte değerlendirilir, optimizasyon potansiyeli ve eylem alanları belirlenir, konsolide edilir ve önceliklendirilir. İlgili eylem alanları için çözüm yaklaşımları geliştirilir ve karşılıklı bağımlılıkların yanı sıra fayda ve çaba dikkate alınır.


BT ROADMAP - EYLEM ALANLARI (Kaynak: Trovarit AG)


Sonuç, mevcut çözüm ortamı çevresinde teknoloji altyapısının orta ve uzun vadede daha da geliştirilmesi için tüm önlemlerin kronolojik ve tematik bir şekilde sınıflandırmasıdır.


  • Ek yazılım çözümlerinin satın alınması (muhtemelen modüller, eklentiler vb.)

  • Standart çözümlerle taleplerin karşılanma derecesi ve iyileştirmeler

  • Çözüm portföyünün konsolidasyonu

  • İş süreçlerinin düzenlenmesi ve/veya standartlaştırılması

  • Ana verilerin konsolidasyonu

  • Çalışanların niteliklerinin belirlenmesi ve görevlendirme

BT yol haritasının kapsamı, kurumsal stratejiden kaynak düzeyine kadar uzanır. Strateji ve sistem teknolojisi, analize sınır koşulları olarak dahil edilirken, süreçler, organizasyon ve iş yazılımı gerçek tasarım alanını temsil eder. BT yol haritası yaklaşımı, hem yönetimin (yukarıdan aşağıya) hem de kullanıcının (aşağıdan yukarıya) bakış açısını dikkate alır ve böylece planlamanın esnekliğini ve her düzeyde destek ve kabulü sağlanır.


EDT Center, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 alanında uluslarası tecrübe ve bilgi birikimi ile şirketlere baştan uca çözümler üretmektedir.Detaylı bilgiler: EDT Center - i40Markt


Bu metinde kaynak olarak Trovarit Blog sayfası kullanılmıştır.

266 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page