top of page

Dijital Dönüşüm ve ERP (Araştırma Sonuçları)Şirketlerin dijital dönüşümünde iş yazılım çözümlerinin rolü ve konumlandırmasını daha önceki blog yazılarımızda değinmiştik. Şirket içi ve müşteri, iş ortakları arası süreçlerin yürütülmesi ve operasyon verilerinin işletilmesinde, farklı seviyelerde ve çoğunlukla farklı sağlayıcıların çözümlerinin kullanımı son yıllarda önemli seviyede artmıştır. Başlıcaları;


ERP (Enterprise Resource Planning) - Kurumsal Kaynak Planlama

CRM (Customer Relationship Management) - Müşteri İlişkileri Yönetimi

HRM (Human Resource Management) - İnsan Kaynakları Yönetimi

SCM (Supply Chain Management) - Tedarik Zinciri Yönetimi

MES (Manufacturing Execution System) - Üretim Yürütme Sistemi

DMS (Document Management System) - Doküman Yönetim Sistemi

APS (Advance Planning & Scheduling) - İleri Seviye Planlama ve Çizelgeleme

CMMS (Computerized Maintenance Management System) - Bakım Yönetimi

CAQ (Computer Aided Quality Assurance) - Kalite Güvence Yönetimi

CAD (Computer Aided Design) - Bilgisayar Destekli Tasarım

PDM (Product Data Management) - Ürün Bilgi Yönetimi

PLM (Product Life-Cycle Management) - Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

SFA (Sales Force Automation) - Satış Gücü Yönetimi

FSM (Field Service Management) - Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi

..............

Günümüzden 5 yıl ve daha önceki dönemlere baktığımızda şirket içi ana süreçlerin işletilmesinde ve veri analizinde zaman dilimi olarak saat, vardiya süresi, gün ve daha geniş aralıklar yeterli geliyordu. Örneğin özelleştirilmiş ya da mühendislik siparişleri teklif verme süreleri çok fazla baskı yaratmıyor ya da üretim geri bildirimlerinin vardiya, gün sonlarında girilmesi karar destek sistemleri açısında çok önemsenmiyordu. Ancak dijital dönüşüm ile birlikte gelen hız ve esneklik, anlık verinin toplanması ve işlenmesini zorunlu hale getirdi. Böyle olunca da mevcut iş yazılım çözümleri bu değişime ayak uyduramaz duruma geldi.


Özellikle fabrika alanı içerisindeki verinin işlenmesi ve operasyonların yürütülmesinde MES yazılımlarına ilgi artmakta. Ancak yine de en üst seviyede ERP sistemlerinin konumlandırılmasında ihtiyaç duyulmakta.


Peki ERP sistemleri, hız ve esneklik ile değişen yeni üretim/ticaret/hizmet alanlarında ne kadar yeterli?


Trovarit AG tarafından 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen "ERP Deneyimi - Kullanıcı Memnuniyeti, Faydaları ve Beklentiler 2020/2021) araştırma çalışması sonuçlar yayınlandı. Yaklaşık 2500 katılımcı ile Mart-Haziran 2020 arasında yapılan çalışmada katılımcılar aşağıdaki alanlarda memnuniyet değerlendirmelerinin be beklentilerini bildirdiler.


* Kullanılan ERP sistemlerinden memnuniyet (İçlerinde SAP, Microsoft S&O - AX, Microsoft BC - NAV, Infor, abas ERP, Canias, IFS gibi çözümler)

* Sistem, yazılım sağlayıcı memnuniyeti

* Memnuniyet değerlendirmelerinde değişim (2018/2020)

* ERP uygulamalarında karşılaşılan zorluklar

* Sağlanan faydalar

* Beklentiler ve eğilimler


Araştırma çalışmasından ana bulgular:


Memnuniyet kriterleri

  • Genel olarak, yazılım çözümleri ve yazılım sağlayıcı, destek iş ortakları iyi notlar almıştır.

  • Mobil kullanılabilirlik, dokümantasyon, form