top of page

COVID-19, Üretim Ortamını Yeniden Şekillendiriyor. (Google Cloud Araştırma Çalışması)

COVID-19'dan kaynaklanan, azalan siparişlerden operasyonlar üzerindeki olumsuz etkilere kadar şiddetli rüzgarlarla yüzleştikten sonra, dünya çapındaki üreticiler işletim modellerini ve tedarik zinciri stratejilerini yenilemeye başladılar ve şimdilerde Google Cloud'un yeni bir araştırmasına göre, gelecekteki pandemilerdeki süreçleri başarılı bir şekilde atlatmak için kendilerini daha hazır hissediyorlar.


Devam eden pandemiye rağmen, üreticilerin dönüşüm yeteneğinin anahtarı, dijital etkinleştiricileri ve yıkıcı teknolojileri benimsemeleridir. Aslında, üreticilerin yüzde 40'tan fazlası, dünyadaki konumlarından bağımsız olarak, veri ve analitik, dijital üretkenlik araçları ve genel bulut platformları kullanımlarını artırdı.


IDC Kurumsal Uygulamalar, Veri Zekası, Hizmetler ve Sektör Araştırmaları kıdemli başkan yardımcısı Bob Parker, "Üreticiler her zaman operasyonları olumsuz etkileyebilecek öngörülemeyen olaylara hazırlanmıştır" dedi. "Ancak COVID-19'u bu kadar benzersiz kılan, coğrafi konumu ne olursa olsun, ömrümüzde görmediğimiz bir şekilde tedarik zincirine dokunan sürdürülebilir doğasıdır. Sonuç olarak, üreticilerin doğru teknolojik kaldıraçları er ya da geç, hızlı bir şekilde devreye sokmaları gerektiğini görüyoruz. Geçmişte dijital dönüşüm hakkında yalnızca ilk görüşmeler yapılmış olsa da, şimdi sektörde benimsenen kritik araçların ve teknolojilerin hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. "


Google Cloud'un üretim ve endüstri genel müdürü Dominik Wee'ye göre, araştırma bulguları içinde belirlediğimiz beş önemli çıkarımı aşağıda bulabilirsiniz:


Beklendiği gibi, diğer endüstrilerde olduğu gibi, pandeminin genel olarak üreticiler üzerinde yıkıcı bir etkisi olmuştur. Neredeyse üreticilerin tamamı (% 95), üretim veya tedarik zinciri operasyonlarının pandemiden olumsuz etkilendiğine inanıyor. En büyük üç olumsuz etki, verimlilik kaybı (% 46), daha düşük satışlar (% 44) ve artan teslimat sürelerini (% 39) içerir. Üreticilerin yaklaşık üçte biri, genel müşteri talebi (% 35), işgücü yetersizliği (% 34) ve/veya güvenli bir çalışma ortamı sağlayamama (% 33) üzerinde aşağı yönlü baskı yaşamıştır.COVID-19 ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek için üreticiler, işletim modellerini ve tedarik zinciri stratejilerini değiştirmek zorunda kaldı. Ankete katılan üreticilerin dörtte üçünden fazlası (% 77), COVID-19'un şirketlerinin işletim modeli stratejilerini yeniden değerlendirmelerine neden olduğunu söyledi. En yaygın nedenler arasında değer zinciri ortaklarıyla etkili bir şekilde işbirliği yapamama (% 41), çalışanlarla etkili bir şekilde işbirliği yapamama (% 40) ve sadece iş yerinde olan teknolojilerin çok sayıda iş yerinde çalışan olmadan kullanılamaması ( % 39) durumları sayılabilir.Teknoloji, özellikle “yıkıcı” yapay zeka, robotik ve daha fazlası olmak üzere pandemi sürecinde manevra yapmada en kritik rolü oynadı. Ankete katılan üreticilerin dörtte üçünden fazlası (% 76), pandeminin şirketlerinin dijital etkinleştiricilerin ve bulut, yapay zeka (AI), veri analizi, robotik, 3D baskı/eklemeli üretim, nesnelerin interneti ve artırılmış veya sanal gerçeklik gibi yıkıcı teknolojilerin kullanımını artırmasına neden olduğunu ortaya koydu. Daha spesifik olarak, katılımcıların daha fazla kullandığı ilk üç dijital destekleyici / yıkıcı teknoloji, veri ve analitik (% 46), dijital üretkenlik araçları (% 43) ve genel bulut platformlarıdır (% 42).İlginç bir şekilde, birçok üretici COVID-19 için hazırlıklı olmasa da, çoğu artık gelecekteki pandemilerde, süreci başarılı bir şekilde atlatmaya hazır hissediyor. Daha önce de belirtildiği gibi, üreticilerin neredeyse tamamı (% 95), üretim veya tedarik zinciri operasyonlarının pandemiden olumsuz etkilendiğine inanıyor. Bununla birlikte, ankete katılanların% 82'si gelecekte başka bir COVID-19 benzeri olayla başa çıkmaya hazır olduğunu düşünüyor. Bu duygu, üreticilerin kıtlık dönemlerinde solunum cihazı ve KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) sağlamak ve yeni dijital fabrika planlarına yatırımları sürdürme gibi yeni dikeylere nasıl başarılı bir şekilde giriştikleri ile ilgili olabilir.
Son olarak, salgın ve bunun imalat sanayi üzerindeki sonuçları ülkeden ülkeye büyük ölçüde farklılık gösterdi.


  1. Japonya'da, olumsuz bir etkiye atıfta bulunan üreticilerin yaklaşık yarısı (% 51), pandeminin daha düşük satışlara yol açtığını söylüyor. Bu durum globalde % 44'dür.

  2. Kore'de, olumsuz bir etkiye değinen üreticilerin beşte ikisinden fazlası (% 43), salgının, küreseldeki oran olan % 33'e kıyasla, güvenli bir çalışma ortamı sağlama yeteneklerini azalttığını söyledi.

  3. Fransa'da üreticilerin yaklaşık yarısı (% 48), pandeminin ilk 1-3 ayında iş sürekliliğini sağlamak için doğru teknolojik araçlarla donatılmış hissetti. Bu oran globalde % 37'dir.

  4. Birleşik Krallık'ta, üreticilerin beşte ikisinden fazlası (% 43), eski teknolojiye bağımlılığın, küresel olarak % 30'a kıyasla, gelecek yıl kendi iş operasyonları için daha fazla risk oluşturduğunu söyledi.

  5. İtalya'da, üreticilerin üçte birinden fazlası (% 35), ankete katılan üreticilerin dörtte birinden biraz daha azına kıyasla (% 23), BT sistemlerinin gerekli alternatiflere sahip olmadığını ve bu da genel operasyonel esnekliklerini baltaladığını hissetti.

  6. Almanya'da, üreticilerin % 86'sı için COVID-19, küresel olarak % 76'ya kıyasla dijital etkinleştiriciler ve yıkıcı teknolojilerin kullanımında artışa neden oldu.

  7. Amerika Birleşik Devletleri'nde, üreticilerin% 64'ü veri ve analitik kullanımlarını artırdı. Bu oran globalde %46'dır.
Bu çalışmada kaynak olarak https://www.smartindustry.com sitesindeki "Google Cloud study: COVID-19 reshapes manufacturing landscape" adlı makale kullanılmıştır.
EDT Center, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 alanında uluslarası tecrübe ve bilgi birikimi ile şirketlere baştan uca çözümler üretmektedir.

* Uygun çözüm ve sağlayıcı bulma (www.i40markt.com) (www.it-matchmaker.com.tr)

* Proje yönetimi

Detaylı bilgiler: EDT Center - i40MarktSon Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page