top of page

2022 Dijital Dönüşüm Raporu
Uluslar arası kuruluşlar sıklıkla dijital dönüşüm alanında farklı boyutlarda ölçümlerle araştırma raporları yayınlarlar. Kısıtlı örnekleme sayısı, çalışma yapılan alandaki şirketlerin profilleri, bölge, kültür gibi etkenler, rapor çıktılarının geneli yansıtmasını sağlamasa da bize bir takım bilgiler verebilir.


Bu yazıda sizlerle, PwC tarafından yapılan "PwC Digital Factory Transformation Survey 2022" çalışmasının sonuçlarını paylaşacağız. Araştırma 2021 yılının 2. yarısında, 23 farklı ülkeden 6 farklı sektördeki 700 uluslar arası şirket arasında yapılmıştır. Bu şirketlerin %70'inin cirosu 3 milyar USD'nin üzerindedir. Türkiye'deki tüm işletmelerin %99.8'i KOBİ'lerden oluşmakta ve bu işletmeler toplam istihdamın %76.7'sini sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında sonuçlar, dijital dönüşüm alanında çalışmalar ile gelecek ekonomisinde ve rekabet ortamında yer almayı, öne geçmeyi hedefleyen KOBİ'lerin hangi alanlarda fırsatlar yakalayacağı, ne gibi zorluklarla karşılacağı anlamında değerlidir.


Araştırma sonuçlarında göre, şirketlerin birçoğu henüz dijital dönüşüm süreçlerinin başındalar ve mevcut potansiyelleri kullanma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Dijital dönüşüm günümüz şirketlerinin ana başlıklarından biri olsa da bu konudaki mevcut koşullar değişim gösterdi. Günümüzde şeffaflık ve dayanaklılık dijitalleşme için en önemli iki bileşen olarak değerlendiriliyor. Bu yazıda dünyadaki dijital dönüşümün durumu ve dönüşüm için kullanılan yatırımların verimliliğinden bahsedilmektedir.


1. Şirketlerin Yüzde 64’ü Hala Dijital Dönüşümün

Başlangıcında


2014'te ilk PwC Industry 4.0 araştırması yapıldığında, şirketlerin çoğu bize dijital

dönüşüm hikayelerinin başında olduklarını belirtti ve bu şirketlerin %80'i 2019 yılına

kadar dikey değer zinciri aracılığıyla yüksek derecede uçtan uca bir dijital dönüşüm elde

etmeyi bekliyordu. Fakat bu iyimser beklentiler gerçekleşmedi. Neredeyse sekiz yıl

sonra, PwC Dijital Fabrika Dönüşümü Araştırması 2022'deki şirketlerin %64'ü hala dijital dönüşümlerinin başlangıcında.


Endüstri 4.0 kavramının ilk ortaya çıkışından bu yana on yıldan fazla bir süre geçti.

Önde gelen soru, dijital dönüşümlerin tamamlanması neden bu kadar uzun sürüyor?

PwC'nin daha geniş araştırma ve müşteri deneyimiyle desteklenen bu anket,

organizasyon, beceriler, planlama ve etkinleştirme yatırımlarının şirketlerin artık adım

atması ve %80 dönüşüm programlarını büyük ölçüde veya tamamen tamamlamış olan

Dijital Şampiyonlar olarak tanımlanan şirketlerin başarısını yakalaması gereken alanlar

olduğunu öne sürüyor.


2.Dijital Dönüşüm Nedenlerinin Değişimi


Pandeminin neden olduğu arz ve talep kesintileri, Avrupa'da malzeme ve kritik bitmiş girdi kıtlığına, enflasyona yol açtı. Bu durum dönüşümün gereksinimlerini değiştirdi. Bu stres ve belirsizlik döneminde dijitalleşme, şirketlere problemler karşısında başarılı olmayı sağlayan esnekliği ve dayanıklılığı getiriyor. Araştırma sonuçları, 2022'de dijital dönüşümün önde gelen itici güçleri olarak maliyet ve verimliliği gösteren üreticilerin sayısında %40'tan fazla bir düşüş olduğunu gösteriyor. Mevcut küresel kriz ortamında hızlı olmak, bozulan tedarik zincilerinin dengelenmesi, dalgalı fiyatlara karşı alınacak tedbirlerde büyük avantajlar sağlamaktadır. Dönüşüm, gerçek zamanlı olarak tam operasyonel görünürlük ile gelişmiş şeffaflığın temel bir yetenek haline geldiği anlamına gelir. Bu sayede şirketler oluşan problemler ve bu problemlerin sebeplerini kolayca keşfedip çözüm geliştirebilirler ve dijital dönüşümün sağladığı esneklikle üretim ağlarındaki operasyonları mevcut probleme göre adapte edip düzenleyebilirler. Ayrıca şirketlerin mevcut kısıtlar altında kaynakları nasıl yönlendireceklerini, bu doğrultuda müşterilerine nasıl hizmet verip gelecek dönemlerde ne kadar üretim yapacaklarına dair de verilere dayalı bir öngörü sunar.


Kaynak: PwC Dijital Dönüşüm Anketi 2022


3. Sürdürülebilirliğin Dijitalleşmede Önemi


PwC Dijital Fabrika Dönüşüm Araştırması 2022, dijital olarak etkinleştirilmiş

sürdürülebilirlik çözümlerinin giderek şirketler için tercih edilen bir strateji haline

geldiğini gösteriyor. Sürdürülebilirliğin dijital dönüşüm için temel itici güç olarak önemi ortalama %150 arttı. Çoğu şirket için sürdürülebilirlik artık maliyet liderliği ve pazara sunma süresi gibi stratejik hedeflerle eşit veya daha fazla öneme sahip.


Diğer PwC çalışmaları, sürdürülebilirlik için bu arttırılmış rolün arkasında dört önemli

itici güç olduğunu göstermektedir.