top of page

Yazılım Geliştirmede Alınacak Çok Yol Var!

Güncelleme tarihi: 10 May

Modern yazılım geliştirme, DevOps girişimleri ve agile çalışma yöntemleriyle oluşup, gelişmektedir. . Bir LeanIX araştırmasına göre, şirketler bu potansiyelden yararlanmıyor. Ankete katılan geliştiricilerin yarısından azı bu çalışma yöntemlerini kapsamlı bir şekilde kullanıyor.

Kaynak: NicoElNino | Adobe Stock


Agile çalışma: DevOps, yazılım geliştirme ve BT operasyonları arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik bir yöntemler paketidir. Odak ortak süreçler ve araçlar üzerindedir. State of Developer Experience Survey 2022’ye göre, ankete katılan şirketlerin yarısından azı bu tür yöntemleri kullanıyor. Çoğu geliştirme ekibi, DevOps'un karakteristik yöntemlerini nadiren uygular ve günlük çalışmada yarattığı engellerden şikayet eder. Bir DevOps platformu sağlayıcısı olan LeanIX, araştırma için 2022 baharında uluslararası şirketlerdeki yazılım geliştirme ekiplerinden toplam 172 uzmanla görüştü. Uzmanların yaklaşık yarısı Avrupa'dan ve dörtte biri ABD'den geliyor.


İş hedeflerine ulaşmak için yazılım geliştirmenin yüksek önemi göz önüne alındığında, geliştirme ekiplerinin çoğunluğunun, çalışmalarının müşteri faydasına etkisi konusunda pek bir bilgisi yok. Bunun için sadece birkaç parametre mevcuttur ve yazılım geliştirmenin verimliliği tam olarak ölçülememektedir. Ankete katılanların dörtte biri, dört sözde DORA metriğinden birini (Dağıtım Sıklığı, Değişiklik Hata Oranı-, Değişiklikler İçin Teslim Süresi, Ortalama Kurtarma Süresi) hesaplamamış / belirlememiştir. Müşteri yararına ve verimliliğine ilişkin bu tür önemli metriklerin eksik olması, iş dünyası ile BT arasındaki iletişimi daha da zorlaştırıyor. Ankete katılanların yalnızca yüzde 42'si şirketlerinde BT ve iş dünyasının aynı dili konuştuğunu belirtti. LeanIX CEO'su André Christ, "İlk kez 2022'de gerçekleştirilen LeanIX State of Developer Experience Survey, DevOps'un daha sık kullanılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor" diye açıklıyor. "Yalnızca ilişkili süreçlere güçlü bir şekilde odaklanmak yazılım geliştirmeyi iyileştirebilir."


DevOps potansiyeli birçok yerde tam olarak kullanılmıyor


Çalışma katılımcılarına DevOps'a özgü beş çalışma yönteminin kullanımı hakkında sorular soruldu. Sonuç iç karartıcı: Ankete katılanların neredeyse yüzde 60'ı değişen müşteri ihtiyaçlarına esnek bir şekilde tepki verebildiklerini ve CI/CD Pipeline’larına (sürekli entegrasyon / sürekli teslimat) sahip olduklarını belirtti. Bununla birlikte, müşteriye ilişkin esneklik ve Pipeline'lar aracılığıyla otomatik olarak yürütülen ve test edilen kodda değişiklik yapma olasılığı DevOps uygulamalarının merkezinde yer alır. Bu nedenle, ekiplerin yüzde 40'ından fazlasının bu temel gereksinimi yalnızca kısmen veya hiç karşılamaması şaşırtıcıdır.


DevOps olgunluğu, engellerin düzeyini etkiler


Ankete yer alan beş çalışma yöntemine bakıldığında, yüzde 53 ile geliştirici ekiplerinin çoğunluğunun yalnızca maksimum üç DevOps öğesi kullandığını gösteriyor. DevOps olgunluk düzeyi, günlük çalışmadaki engellerin değerlendirilmesini etkiler. Tüm katılımcılar tarafından “büyük zorluklar” olarak kabul edilen engeller listesinin başında, otomasyon eksikliği nedeniyle oluşan manuel çaba yer alıyor. Ankete göre daha düşük DevOps olgunluk düzeyine sahip ekipler, bunu yüksek düzeyde olgunluğa sahip olanlardan çok daha sert bir şekilde yaşıyor. Siloların kaldırılması, bağlamın sık değişmesi nedeniyle kişinin görevlerine odaklanmasının zorluğu, darboğazların ortaya çıkması, projelere öncelik vermenin zorluğu veya kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesi gibi zorluklar, teorik olarak agile çalışma yöntemleri ile ortadan kaldırılır veya en azından önemli ölçüde azaltılır. Christ, "Katılımcıların çoğunluğunun bu konuları zorlu olarak tanımlaması, DevOps ekiplerinin hala gelişmekte olduğunun bir başka göstergesidir" diye açıklıyor.


BT ve iş dünyası ortak dili konuşamıyor


Gartner analistleri, başarılı DevOps girişimlerinin şirketteki tüm paydaşların işbirliğini gerektirdiğine dikkat çekiyor. İlişkili beklentiler şirket içinde net bir şekilde tanımlanmadığı için birçok girişim de bu yüzden başarısız olacaktır .Beklentilerin karşılanabilmesi için BT ve iş dünyası, uzmanların talep ettiği ortak hedefler ve metrikler , dolayısıyla ortak bir dil üzerinde anlaşmalıdır. Şu ana kadar şirketlerde eksik olan tam da bu ortak dil: LeanIX araştırmasında ankete katılanların yalnızca yüzde 42'si, BT ve iş dünyasının birbirini anladığını belirtiyor. Burada hangi metriklerin daha yakından incelendiğine bakarsanız, tarafların birbirlerini anlamak için bir temellerinin olmadığı ortaya çıkıyor.


Yazılım geliştirmenin verimliliğine dair neredeyse hiç bilgi yok


Geliştirici ekiplerinin yaklaşık yüzde 70'i müşteri ve kendi çalışmalarıyla ilgili iki önemli

rakama bakıyor. Açık destek ticket’ları ve aylık aktif kullanıcılar yani en yüksek

doyumsal yoksunluk (frustrasyon) potansiyeline sahip ve teslim edilen yazılımla doğrudan bir ilişkisi olmayan , dolayısıyla müşteri için de net bir değeri olmayan, kolay erişilebilir metriklerdir.


 

DORA metrikleri, DevOps ekipleri tarafından performanslarını ölçmek ve "düşük performans gösterenler" ile "yüksek performans gösterenler" arasında olup olmadıklarını öğrenmek için kullanılır. Kullanılan dört ölçüm, dağıtım sıklığı (DP-Deployment Frequency), değişiklikler için teslim süresi (LT-Lead Time for Changes), ortalama kurtarma süresi (MTTR-Mean Time to Recovery) ve değişim hatası oranıdır (CFR-Change Failure Rate).


Dağıtım Sıklığı: Başarılı yazılım sürümlerinin üretime alınma sıklığını ifade eder.


Değişiklikler için Teslim Süresi: Bir kod değişikliği taahhüdü ile gerçekleşme arasındaki süreyi belirtir.


Ortalama Kurtarma Süresi: Dağıtım veya sistem hatası nedeniyle bir kesinti ile tam kurtarma arasındaki süreyi ölçer.


Değişim Hatası Oranı: Bir takımın değişikliklerinin veya düzeltmelerinin, kod dağıtıldıktan sonra ne sıklıkla arızalara yol açtığını gösterir.


 

Özellik kabulü, Kayıp oranı, Yatırım getirisi, Memnuniyet ifadesi olarak Net Promosyoncu Puanı (NPS); geliştirici ekiplerin sadece yarısından azı bu metriklere bakıyor. Bu nedenden dolayı çoğu ekip , çalışmalarının gerçek başarısı ve müşteri memnuniyeti hakkında çok az bilgiye sahiptiler. Ayrıca geliştiriciler dört DORA metriğini kullanarak yazılım geliştirme performansının ölçümü imkanından tam olarak faydalanmamaktadırlar. Ankete katılanların dörtte biri bu metriklerin birine bile bakmadığını belirtti. Böyle bir performans değerlendirmesi, her şeyden önce karşılıklı değerlendirmeyi mümkün kılan ortak bir dile de katkıda bulunacaktır.Çeşitli veri kaynakları bir genel bakış elde etmeyi zorlaştırıyor


İlgili müşteri parametreleri veya DORA ölçümleri için gerekli bilgiler genellikle farklı

kaynaklar arasında dağıtılır. Kayıtlar genellikle büyük bir manuel çabayla – vakaların

neredeyse %40’ında bile Excel Tablolarıyla gerçekleştirilir. Modern Value Stream Management Platformları bu manuel çabayı azaltır. Ancak, ankete katılanların yalnızca yüzde 20’si, veri akışlarını otomatik olarak bağlamak ve iş sonuçlarına doğrudan bir bağlantı oluşturmak için bu tür platformları kullanıyor.

Kaynak :Lean IX


Kapsamlı bir DevOps uygulamasının olmayışı, günlük işlerdeki engeller, geliştirilen

yazılımın doğrudan müşteri faydası hakkındaki bilginin yetersizliği gibi hususlara

rağmen ankete katılanların az bir çoğunluğu geliştirici deneyimini genel olarak olumlu

olarak değerlendiriyor . Başlangıçta kulağa hoş gelen şey, daha yakından

incelendiğinde, ankete katılanların neredeyse yarısının olumlu bir derecelendirme

hakkında karar veremediğini de gösteriyor. LeanIX CEO’su ”DevOps yöntemleri yazılım geliştirmeyi daha çevik hale getiriyor” diyor.


“İş çıktılarıyla doğrudan ilişkili olan DevOps uygulamalarını benimseyen şirketler, açık bir rekabet avantajı elde ediyor. Diğer herkesin gelecekte aradaki farkı kapatmak için çok fazla zaman ve para harcaması gerekecek. Bu nedenle, çevik çalışma yöntemlerini eksiksiz bir şekilde düşünmenin zamanı geldi.” Jürgen Frisch

Bu yazıda kaynak olarak https://news.it-matchmaker.com/software-entwicklung-hat-vielerorts-nachholbedarf/ linkindeki ilgili yazı kullanılmıştır.


EDT Center, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 alanında uluslarası tecrübe ve bilgi birikimi ile şirketlere baştan uca çözümler üretmektedir.


Detaylı bilgiler: EDT Center - i40Markt

52 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


bottom of page