top of page

Dijitalleşme - Operasyon

Bir önceki yazımızda şirket içi ofis işlemlerinde dijitalleşme gereksinimleri, dijitalleşme süreçleri, alınan yol ve dijitalleşmenin etkileri ve eğilimler konularında bilgi vermiştik. Endüstri 4.0 yolunda ilk aşama olan strateji belirleme, sorumluluk, mevcut durum analizi ve planlamanın öneminden bahsetmiş, kağıt ortamından uzaklaşıp bilginin dijitalleşmesine değinmiştik. 


Endüstri 4.0’ın bir sonraki adımı, “Connectivity” olarak ta adlandırılan şirket işi her bir kaynağın (makine, cihaz, araç, malzeme gibi), operasyonel seviyesi dikkate alınarak mevcut IT altyapısı içerisine donanım ve yazılım özellikleri ile bağlantının sağlanması ve entegre edilmesidir. Başka bir ifade ile şirketin "Dijital Kopyası"nın çıkartılmasıdır.

Bir sonrası ise bu verinin tüm tedarik zinciri içerisinde yer alan iş ortakları arasında değişimi. Hedef olarak bakıldığında şirketler için hem heyecanlandıran, nereden, nasıl, ne zaman soruları ile de bir o kadar korkutan bir yatırım projesi. Bu bölümde bilginin toplanması konusuna değinilmektedir. İzleme, analiz, tahminleme ve otonom tepki serinin diğer bölümlerinde detaylandırılacaktır.Şirket büyüklüğü de dijitalleşme adımında önemli bir rol oynamaktadır. PWC tarafından Almanya’da farklı büyüklüklerdeki 210 şirket arasında yapılan araştırma sonucuna göre büyük ölçekli şirketlerin %55’lik kısmında hali hazırda dijital strateji belirlenmişken, %36’lık kısmı kısa vadede adım atılacağını belirtiyor. Orta ölçekli şirketlere baktığımızda ise bu oranların %45 ve %27 olduğunu görüyoruz. Başka bir değişle büyük ölçekli şirketlerin %91’inde dijitalleşme masada konuşulurken, orta ölçekli şirketlerde %28’i henüz beklemede.


Bilginin dijitalleştirilmesinin ön koşullarından biri de "Kurumsal Ana Veri Yönetimi"dir. Doğru tanımlama ve geliştirme ileride büyük veri oluşturmada ve yönetilmesinde kritik rol oynayacaktır.


Ürün ya da verilen hizmetlerle ilgili şirket dışında kimlik takibi (IOT-Nesnelerin İnterneti) ve büyük veri (Big Data) kavramlarına sonraki yazılarımızda değineceğiz. Ama öncelikle şirket içerisindeki operasyonel bilginin toplanması konusuna bir göz atalım.


Şirket içerisinde özellikle üretim sahasında yer alan bilgi kaynakları nelerdir?


Makine

Çalışan (Operatör)

Üretim araçları (forklift, aparat, ara depolama gibi)

Malzeme

Cihazlar (Kalite ölçüm gibi)


Kaynakları kimliklendirme teknolojileri nelerdir?


Barkod

RFID

Manyetik kartlar

Mikro çip

IP standartları

Optik renk, karakter tanıma

Ses

GIS


Dijital veri oluşturma teknikleri nelerdir?


Sensörler

Analog – digital dönüştürücüler

Çoklayıcılar (Multiplexers)

PC bazlı ya da endüstriyel terminaller

Elektronik devreler ve sistemler (DCS, PLC, SCADA) 


İş alanına, pazara sunulan ürüne ve hizmet türüne göre operasyonel seviyedeki bilginin dijitalleşme gereksinimleri de farklılık göstermektedir.

Empati, hayal gücü, beklentiler ile oluşturulmuş binlerce örnekten sadece birkaç tanesi:


Verimlilik : Çok fazla üretim aracı olan bir şirkette verimlilik, hem maliyetleri hem de müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilerken, verimliliği azaltan unsurlardan biri olan duruşların azaltılması, bakımların planlı bir şekilde yapılması önemli hale gelmektedir. Duruş bilgilerinin makine üzerine konulacak sensörler ile (zaman, neden) anlık alınması olası bir arıza durumunda cevaplama süresini düşürecek, planlamaya etkisi izlenebilecek ve önlemleri alınacaktır.


Daha kaliteli ürün : Tarım sektöründe üretim yapan bir şirket için, toprağın nemi, içindeki besin maddelerinin değeri ve oranı, gübreleme miktarı ve sıklığı verimi artıracak unsurlardır. Ölçümler bu alanda takibi ve iyileştirmeyi sağlayacaktır.

Müşteri memnuniyeti : Perakende sektöründe müşterinin mağaza içerisinde geçirdiği süre, ilgilendiği reyon ya da ürünler, ürünlere özel kimlik verilerek (Örn: RFID) devir hızlarının ölçümü, otomatik yerine koyma, alokasyon, hızlı POS işlemleri müşteri memnuniyetini ve satışı artırmaya yardımcı olur.


Hızlı sevkiyat : C sınıfı malzemelerin (cıvata, somun, perçin gibi) üretimini yapan bir şirket, müşterisinin ihtiyacını, bu malzemelerin kullanabilir miktarını, akıllı kutu, göz (Smart Bin) teknolojisi ile anlık olarak izleyebilir ve planlamasını yapabilir.

Sadece mevcut bilginin dijitalleştirilmesinin yanında süreç otomasyonu, verimlilik artışı, daha iyi kontrol amacıyla herhangi bir operasyon için işletme içindeki çalışanlardan ya da dışarıdan alınacak bir hizmet ile potansiyel dijitalleşme noktaları belirlenebilir ve projelendirilebilir.


Dikkat edilecek olursa, şirket içerisinde ve dışarıda yer alan her türlü bilginin dijitalleştirilmesinden yola çıkıyoruz.  
Üretim işletmelerindeki makinelerin teknolojik özellikleri bu bilgilerin toplanmasında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hala kullanılmakta olan eski teknoloji makinelerden analog ya da standartlara uygun olmayan bilginin dijital hale ve standartlara uygun hale getirilmesi bir zorunluluk. Ayrıca mevcut yapı içerisinde henüz analog ya da dijital verinin oluşmadığı ancak şirketin operasyonel verimliliğini etkileyecek noktalarında gözden geçirilmesi gereklidir. Yapılacak fizibilite çalışmaları ile ağırlık (load cell), sayı (barkod, RFID), sıcaklık, hacim gibi değerlerin nerede ve nasıl ölçüleceği belirlenebilir ve bu amaçla gerekli yatırımlar yapılabilir.EDT Center, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 alanında uluslarası tecrübe ve bilgi birikimi ile şirketlere baştan uca çözümler üretmektedir.

* Uygun çözüm ve sağlayıcı bulma (www.i40markt.com) (www.it-matchmaker.com.tr)

* Proje yönetimi

Detaylı bilgiler: EDT Center - i40Markt

31 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page