top of page

Endüstri 4.0 Yolculuğu - Başlangıç

Birçok şirket son zamanlarda gündemde olan Endüstri 4.0 konusunda; bilgi edinmede meraklı ve istekli, içeriği ve gerekliliklerinde yetersiz bilgi sahibi, adım atmada kararsız, adım atmama durumunda geleceği konusunda endişeli bir davranış sergiliyor.


Endüstri 4.0’a doğru yolculuk her şirket için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Öncelikle mevcut durum analiz edilmeli ve hedefler belirlenmelidir. Sorular; gelecek için stratejik hedeflerin neler olacağı, hangi teknoloji ve sistemlerin kullanılacağı ve şirket için süreçler ile nasıl bir uyumun sağlanacağı olmalıdır. Elde edilen cevaplar yeterlilik belirlemede ve adımları planlamada önemlidir.


Faydalar kendi içerisinde önceliklere göre belirlenmeli, mevcut durum ile hedef arasındaki farklılıklar yeterlilikler dikkate alınarak analiz edilmeli ve farkların nasıl giderileceğine dönük stratejiler oluşturulmalıdır.


Endüstri 4.0 yaklaşımının olmazsa olmazı dijitalleşmedir. Dijitalleşme, şirket içerisinde ya da iş ortakları ile olan ilişkilerde yer alan bilginin sayısallaştırılması, entegrasyonu, doğrulanması, analitik çalışmaya uygun hale getirilmesi gibi eylemleri içerir. Bu durum dikkate alındığında, donanım ve yazılım destekli bir sistemin gereksinimi ortaya çıkar.Yapılan en büyük yanlışlardan biri ise, kültürümüzde yer alan “kervan yolda düzülür” yaklaşımıdır. Hiçbir ön hazırlık yapmadan, bir strateji, metodoloji belirlemeden yola çıkılmasıdır. Maalesef çoğu şirket Endüstri 4.0 projelerini, üretimden bilgi toplama olarak algılamaktadır.


Şirketler, tıpkı yeni bir yatırım gibi Endüstri 4.0 projesini üst yönetim destekli, sorumlu kişi ya da departman belirleyerek, metodoloji destekli analiz ve proje yönetimi destekli uygulama ile devreye almalıdır. Aşağıda belirtilen her bir adımın, doğru tanımlanması ve uygulanması sonrasında şirket için bir değer yaratacağı unutulmamalıdır.


Alman Mühendislik Akademisi ACATECH’in “Endüstri 4.0 Olgunluk Endeksi” şirketlerin bu yolculuğunda dijitalleşme ile paralel hangi alanların belirlenmesi gerektiği konusunda kılavuzluk ediyor. Trovarit tarafından sunulan IT-Matchmaker ( www.it-matchmaker.com.tr) online platformu da, gerek içerdiği geniş ürün/çözüm portföyü, gerekse üniversite (RWTH Aachen) ve enstitü (F.I.R.) destekli bilgi ve metodolojik çalışma ile şirketlerin yol haritasının belirlenmesi, uygun çözümün konumlandırılması ve uygulanmasında destek vermektedir.


Hangi alanlar öncelikli?


BT hizmet sağlayıcı Consol Consulting & Solutions Software GmbH şirketinin desteği ile IDG tarafından yapılan bir araştırma çalışması, Endüstri 4.0’ın yavaş ta olsa şekillendiğini ortaya çıkartıyor.
Endüstri 4.0’a geçişte %56’lık oranla üretim süreçlerinde ihtiyacın öncelikli olduğunu göstermektedir. Ancak şirketlerin %44’ü, Endüstri 4.0’ın uyarlamasında mevcut bilgi işlem altyapılarının yeterli olmadığına inanıyor. Diğer bir önemli sonuç ise, çalışanlardaki bilgi yetersizliği ve organizasyondaki yetki, sorumluluk ve yönetim sorunları. Katılımcıların %23’ü, organizasyonda değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyor.


Rekabet baskısı hızlı adım atmaya zorluyor.

Hiçbir şirket, Endüstri 4.0’a geçiş sürecini bağımsız olarak kendi kaynakları ile yürütemez. Consol Software İş Geliştirme Yöneticisi Henning von Kielpinski “Güvenlik endişeleri, yetersiz güvenlik standartları, çalışanların tecrübe eksiklikleri, şirket organizasyonel yapısındaki problemler, Endüstri 4.0’ın uyarlanmasında engeller olarak görünüyor.

Ancak küresel rekabetin yarattığı büyük baskı, şirketleri bu alanda adım atmaya zorluyor. Maliyet kontrolü ve çeviklik, uzun vadede pazarda yer almak için gerekli. IoT, büyük veri ve analitik gibi modern teknolojiler, Endüstri 4.0 projeleri, şirketler için bu hedefe ulaşmada ön koşul ” açıklaması ile Endüstri 4.0’ın önemini ve önündeki engelleri vurguluyor.


Şirkete özel Endüstri 4.0 yol haritası


Şirket bilgi işlem yöneticileri Endüstri 4.0 projelerine başlamadan önce, mevcut bilgi işlem altyapılarının ne kadar uygun olduklarını bilmeleri gerekmektedir. Aachen RWTH Üniversitesi’ne bağlı FIR Enstitüsü tarafından geliştirilen ve ACATECH tarafından sunulan “Endüstri 4.0 Olgunluk Endeksi”, şirketlerin Endüstri 4.0’a ne kadar hazır olduklarını bilgi sistemleri, kaynaklar, organizasyonel yapı ve şirket kültürü gibi farklı boyutlarda analiz ederek, değerlendirmeye imkan sağlıyor. Olgunluk endeksinin temelinde FIR, şirketlerin dijitalleşme yolundaki eylem adımlarını mevcut durumdan yola çıkarak belirliyor. Şirketlerde bilgi akışı ve kullanılacak sistemlerin yatay ve dikey entegrasyonu dikkate alınarak gereksinimlerini ortaya çıkartıyor. MES, ECM, PLM gibi mevcut ya da uyarlanacak çözümlerin ne seviyede ihtiyaç duyulacağı, hangi kapsam ve içerikte uygulanması gerektiği sorularına yanıt arıyor. 


Bir sonraki yazıda her bir adım, detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

İş yazılım çözümleri ve yazılım teknolojileri ile ilgili diğer analiz ve araştırma raporlarına Trovarit IT-Matchmaker "download center"dan ve "blog" sayfasından erişebilirsiniz.


EDT Center, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 alanında uluslarası tecrübe ve bilgi birikimi ile şirketlere baştan uca çözümler üretmektedir.

* Uygun çözüm ve sağlayıcı bulma (www.i40markt.com) (www.it-matchmaker.com.tr)

* Proje yönetimi

Detaylı bilgiler: EDT Center - i40Markt

53 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page