top of page

Dijital Dönüşüm Projelerinde Yatırım Maliyet Hesaplama

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 yatırımları her geçen gün bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Hangi alanda nasıl fayda sağlanacağına geçmeden önce bu iki farklı yaklaşıma bir göz atalım.


Bilinçli Yaklaşım:


Çoğunlukla kurumsal şirketlerde, stratejinin bir parçası olarak yönetim kurulu toplantılarında önemli bir gündem olarak Dijital Dönüşüm'ün yer aldığı, şirket için proje yönetim ofisi/ekibi ya da dışarıdan alınan danışmanlık hizmetleri ile ve proje yönetim metotları ve araçları ile yürülen yatırımlardır. İdeal adımlar:

  • Bilinçlendirme Eğtimleri: Yönetici ve çalışan seviyesinde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 bilinç seviyesinin artırılmasına dönük eğitimler

  • Makro seviyede hedefleri belirlenmesi: Dijital Dönüşüm projelerinden beklentiler. Örnek: Ürün kalitesi, üretim verimliliği, müşteri memnuniyeti, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi.

  • Mevcut durum analizi: Farklı boyutlarda (Kültür, süreç, bilgi teknolojileri, organizasyon yapısı) analizin yapılması, sorunlu alanların tespiti.

  • Yol Haritası: Mevcut durum ve beklentiler dikkate alınarak, kısa, orta ve uzun vadede yatırımların belirlenmesi

Bilinçsiz Yaklaşım:


Bazı kişi ve şirketlerin, hızlı sonuç alma söylemleri ve yönlendirmeleri ile yapılan yatırımlardır. Yapılan araştırmalar bu tip yatırımların %70 oranında başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya koymaktadır. Bunun arkasında


  • Herhangi bir ön hazırlık olmaması (Veri tanımlama)

  • Verinin üretildiği yerde değerlendirilmesi (Silo)

  • Entegrasyonun dikkate alınmaması

  • Kullanıcı adaptasyonunda yaşanan problemler, direnç

  • Doğru ürün ve sağlayıcı seçiminde sorunlar


 

EDT Center, sunduğu ürün ve hizmetler ile şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda baştan uca hizmetler sunmaktadır.

Uygun çözüm ve sağlayıcı bulma (www.i40markt.com) (www.it-matchmaker.com.tr)

 

Yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ve doğru bir dijital dönüşüm stratejisinin belirlenmesi amacıyla, model tabanlı çevrimiçi araç “Investment Calculator 4.0” ve ilgili kılavuzlar aracılığıyla VDMA ( Alman Makine Mühendisliği Sanayicileri Birliği ), dijital dönüşüm projelerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesinde yeni standartlar belirliyor.


Kaynak: Shutterstock


Dijital dönüşüme yapılan yatırımlar, şirketin rekabet gücünü korumayı ve genişletmeyi hedefliyor. Ancak dijitalleşme projelerinin sayısı arttıkça bu projeleri finanse etmek için gereken sermaye ihtiyacı da artıyor. Şirketler, dijital dönüşüm projelerini uygularken çözmeleri gereken zorlu teknik görevlerin yanı sıra, geçerli bir maliyet-fayda hesaplamasını temel alarak projenin karlılığını kanıtlama zorluğuyla karşı karşıyadırlar. Bu durum birçok dijital dönüşüm projesi büyük ölçüde öz kaynaklardan finanse edilse bile - birçok çok çalışmanın gösterdiği gibi - çoğu şirket için geçerlidir.


Kaynak: "Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 projeleri için yatırım hesaplaması" Kılavuzu


Banka finansmanının en önemli finansman alternatiflerinden biri olduğu düşünüldüğünde, ekonomik değerlendirmenin önemli bir rol oynamaya devam edeceği söylenilebilir. Ancak bu durum bankaları aynı zamanda zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Geleneksel anlamda sabit varlıklar ve dönen varlıklar, kredileri güvence altına almak için kullanılabilir. Fikri mülkiyet ve şirket verileri ise şu anda kredi kuruluşlarının teminat hacmi için dikkate aldığı maddi bir değeri temsil etmemektedir.


Şirkete özel Endüstri 4.0 olgunluk seviyelerine dayalı değerlendirme


Yukarıdaki paragrafta yazılan nedenler doğrultusunda şirketler, Endüstri 4.0’a yapılan yatırımlarının faydalarını ölçülebilir olarak hem dahili hem de harici olarak finansörlere kanıtlamak durumundadırlar. Şirketleri bu konuda desteklemek için VDMA, sanayi ortakları ve sermaye piyasasından uzmanlarla birlikte, “Yatırım Hesaplaması 4.0” çalışma grubunda amortisman süreleri, maliyetleri ve maksimum fayda hakkında önemli açıklamalar sunan bir model oluşturdu. Bu amaçla, anket destekli anahtar rakamlar ve özellikler temelinde, makine mühendisliğini baz alan iki model şirket geliştirildi. Model şirketler, tipik bir orta ölçekli seri üretim şirketi ve proje işi yapan tipik iki şirketti.


Kaynak: "Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 projeleri için yatırım hesaplaması" Kılavuzu


VDMA tarafından geliştirilen Endüstri 4.0 modüler sisteminde, endüstriyel değer zincirleri, satın alma veya üretim gibi farklı başlıklara ayrıldı. Aynı zamanda bu başlıklar, gerekli olan dijital becerilere göre üretim alanında veri işleme ve insan-makine iletişimi gibi farklı alt başlıklara ayrıldı. Bu modülde Endüstri 4.0 olgunluk seviyesi 1’den (çok düşük) 5’e (çok yüksek) kadar haritalandırıldı ve her süreç ve yetenek için ayrı ayrı tanımlandı. Değerlendirmenin ilk adımını, kişinin kendi gerçek olgunluk düzeyini belirlemesinden (öz değerlendirme) oluşturur ve bu adımı, hedef olgunluk seviyesinin belirtilmesi izler (nereye gitmek istiyorum?). Böylece, yalnızca maliyet ve faydaları hesaplarken genel varsayımlarda bulunulmaz, aynı zamanda şirketin bireysel başlangıç ​​durumunu da hesaba katmak mümkün olur. Kullanıcıların projeleri için gereken tek seferlik ve yıllık yatırım miktarlarını tahmin etmelerine yardımcı olmak için, endüstride çok sayıda gerçek projeden elde edilen ampirik değerler bir veritabanında saklanır. Analizin sonucu, bir veya daha fazla Endüstri 4.0 projesi için amortisman süresi, maliyet tahmini ve maksimum fayda ile ilgili ifadelerden oluşur. Ayrıca sağlanan net grafikler, planlanan dijitalleştirme projesinin görselleştirilmesini veya birkaç proje arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlar.


Kılavuz ise prosedürü ve ayrıntıları açıklıyor


Değerlendirme modeli ve şirketteki dijital olgunluk düzeyini değerlendirme prosedürü bir kılavuzda detaylandırılır ve çevrimiçi bir araçta yardımcı olarak saklanır.


Değerlendirme aracıyla birlikte, dijital dönüşüm projelerinin karlılığını belirlemek için şu anda piyasada bulunan en uygulamaya yönelik göstergedir.


VDMA üyeleri, myVDMA'ya erişim verileriyle, aşağıdaki linkler altında araca ve kılavuza erişebilir:Workshoplar ve etkinlikler yardımıyla ek destek alabilirsiniz


Investment Calculator 4.0'a ek olarak, bölgesel ve profesyonel derneklerde bir dizi workshop ve paylaşım grupları bulunmaktadır.Bu çalışmada kaynak olarak https://www.vdma.org/ sitesindeki ilgili yazı kullanılmıştır. 

EDT Center, sunduğu ürün ve hizmetler ile şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda baştan uca hizmetler sunmaktadır.

Uygun çözüm ve sağlayıcı bulma (www.i40markt.com) (www.it-matchmaker.com.tr)

 


Detaylı bilgiler: EDT Center - i40Markt

188 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti


bottom of page