top of page

Dijital Fabrikalarda Kilit Başarı Faktörü Olarak Çalışan Yetkinliği

Özet


Endüstri 4.0, dijital ve bağlantılı bir çalışma ortamında ürün üretimi ve değer yaratma yöntemini yeniden şekillendiriyor. Akıllı üretim teknolojilerinin uygulanması, istihdamı ve çalışma ortamını değiştirecek ve sürekli olarak işgücü yeterliliği ve yönetimi konusunda yeni gereksinimler ortaya çıkaracaktır. Almanya ve Çin'deki mevcut araştırmaların kapsamlı bir analizine dayanarak, Endüstri 4.0 için beceri ihtiyaçlarının her iki ülkede de önemli ölçüde farklılık göstermediği açıktır. Dahası, literatürde merkezi beceri ihtiyaçları konusunda ortak bir fikir birliği vardır.

Akıllı üretimi destekleyecek işgücünü güçlendirmek için, etkilenen işçilerin mevcut beceri düzeylerine genel bir bakış elde etmek gerekir. Bu amaçla, çeşitli olgunluk modelleri halihazırda Almanya'da olduğu gibi Çin'de de mevcuttur. Ancak şimdiye kadar, sektörel bazda yeterlilik ölçüleri tam anlamıyla standardize edilmemiştir. EG Eğitim 4.0 (Expert Group Training 4.0), gelecekte standardize edilebilecek yeterlilik ölçüleriyle bağlantılı işgücü değerlendirmesinin özel gereksinimlerini karşılayan bir olgunluk modeli geliştirmeyi önermektedir.

Sonuç olarak bu çalışmada son teknolojiye genel bir bakış verilir, gelecekteki eylem alanları belirlenir ve endüstri, politika yapıcılar ve eğitim sağlayıcılar için öneriler yapılır.1. Hangi becerilere ihtiyacımız var?

Birleştirilmiş yetkinlik profili

Hem Almanya hem de Çin'deki yeterlilik profillerine ilişkin literatür taramasına dayanarak, bir Endüstri 4.0 ortamı için beceri ihtiyaçlarının iki ülke arasında farklı olmadığı sonucuna varılabilir. Yine de, Endüstri 4.0 için mevcut beceri düzeyinin Çin ve Almanya arasında farklılık gösterdiğini belirtmek gerekir. Özellikle atölyedeki işçilere gelince, Alman işgücü akıllı üretim konusundaki beceriler konusunda daha deneyimli, bilgili ve daha donanımlı görünüyor. Bu nedenle, iki sistem için farklılaştırılmış eğitim yöntemlerine ve mekanizmalarına ihtiyaç vardır.

Bir literatür taramasına ve uzmanlardan gelen girdilere dayanarak, AGU EG Training 4.0 birleştirilmiş bir yetkinlik profili geliştirdi. Beceriler olarak mekanik, elektronik, otomasyon, BT, endüstriyel yazılım, sistem mühendisliği ve yönetimi, disiplinler arası yetkinlikler, liderlik ve sosyal beceriler gibi boyutlar sayılabilir. Tüm personel aynı beceri ihtiyaçlarından etkilenmediğinden, çalışan türlerini mühendisler, çalışanlar, yöneticiler ve işlevsel çalışanlar olarak ayırmak önemlidir. Her kategori birkaç seviyeye ayrılabilir. Tam matris Görsel 1'de gösterilmektedir.


Görsel 1: İş gücü ve yetenek sınıflandırma matrisi
Görsel 1: İş gücü ve yetenek sınıflandırma matrisi

2. Bu beceriler nasıl değerlendirilir?

Konsept

Modelin yaklaşımı, bir dizi olgunluk aşamasına, yani şirketlerin Endüstri 4.0 için temel gereksinimlerden tam uygulamaya kadar dönüşümün her aşamasında ilerlemelerine yardımcı olan değere dayalı geliştirme düzeylerine dayanmaktadır. Bir şirketin modelde gerçekleştirebileceği altı geliştirme aşaması, Kağıtsız Ortam(Bilgisayarlaştırma), Bağlantı, Görünürlük, Şeffaflık, Tahmin Yeteneği ve Adaptasyon Yeteneğidir. Günümüzde şirketler, Endüstri 4.0 için temel koşulları yaratmanın zorluğuyla hala yüzleşiyor. Buna göre geliştirme yolu dijitalleşmeyle başlar. Dijitalleşme kendi başına Endüstri 4.0'ın bir parçası değildir. Bunun yerine, Kağıtsız Ortam(Bilgisayarlaştırma) ve Bağlantı Endüstri 4.0'ın temelini oluşturur. Bu iki başlangıç ​​aşamasını, Endüstri 4.0 için gerekli becerilerin aşamalı olarak geliştirildiği dört aşama izler.


Görsel 2: Acatech - Endüstri 4.0 gelişim adımları

Geliştirme yolundaki ilk aşama, dijitalleşmenin temelini oluşturduğu için Kağıtsız Ortam (Bilgisayarlaştırma) dır. Bu aşamada farklı bilgi teknolojileri şirket içinde birbirinden izole olarak kullanılmaktadır. Bilgisayarlaştırma çoğu şirkette halihazırda oldukça gelişmiştir ve öncelikle tekrar eden görevleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılır.

Bağlantı aşamasında, izole edilmiş bilgi teknolojisi konuşlandırması, bağlı bileşenlerle değiştirilir. Yaygın olarak kullanılan iş uygulamalarının tümü birbirine bağlıdır ve şirketin temel iş süreçlerini yansıtır. Operasyonel Teknoloji (OT) sistemlerinin bazı bölümleri bağlantı ve birlikte çalışabilirlik sağlar, ancak BT ve OT katmanlarının tam entegrasyonu tam olarak sağlanamamıştır.

Sensörler, süreçlerin çok sayıda veri noktasıyla başından sonuna kadar takip edilebilmesini sağlar. Sensör, mikroçip ve ağ teknolojisinin düşen fiyatları, olayların ve durumların gerçek zamanlı bilgilerinin artık sadece üretim hücreleri gibi sınırlı alanlarda değil, tüm şirket genelinde gerçek zamanlı olarak kaydedilebileceği anlamına geliyor. Bu dijital gölge, herhangi bir anda şirkette neler olup bittiğini göstermeye yardımcı olabilir, böylece yönetim kararları gerçek zamanlı verilere dayanabilir.

Şirket için bir sonraki aşama gerçekleşen bir durumun neden olduğunu anlaması ve bu anlayışı neden kaynaklı analiz yoluyla bilgi üretmek için kullanmasıdır. Buna Şeffaflık aşaması diyoruz. Dijital gölgedeki etkileşimleri tanımlamak ve yorumlamak için, yakalanan verilerin mühendislik bilgisinin uygulanmasıyla analiz edilmesi gerekir. Bilgi oluşturmak için verilerin anlamsal olarak bağlanması ve toplanması ve buna karşılık gelen bağlamsallaştırma, karmaşık ve hızlı karar vermeyi desteklemek için gereken süreç bilgisini sağlar.

Şeffaflık aşamasına dayanan bir sonraki geliştirme aşaması Tahmin aşamasıdır. Bir şirket bu aşamaya ulaştığında, şirket farklı gelecek senaryolarını simüle edebilir ve en olası olanları belirleyebilir. Sonuç olarak, şirketler zamanında karar alabilmek ve uygun önlemleri alabilmek için gelecekteki gelişmeleri tahmin edebilir.

Tahmin kapasitesi, otomatik eylemler ve karar verme için temel bir gerekliliktir. Sürekli Adaptasyon, bir şirketin değişen iş ortamına mümkün olan en kısa sürede adapte olabilmesi için belirli kararları BT sistemlerine devretmesine olanak tanır.3. Bu beceriler nasıl geliştirilir?

3. Bölümün beceri geliştirme kılavuzu iki temel unsurdan oluşmaktadır. Bir yandan, Bölüm 1'den itibaren gerekli beceri ihtiyaçlarını artırmak için geniş kapsamlı bir kurs sistemi geliştirilmiştir. Bu, şirketler için bir kılavuz görevi görür. Bunu, harici eğitim sağlayıcılarının mevcut kurs sistemleriyle veya kendi kurum içi eğitim yeterlilikleriyle karşılaştırabilir ve referans olarak kullanabilirler. Öte yandan, bu kurs sistemi Bölüm 1'deki beceri ihtiyaçları ve buna karşılık gelen geliştirme aşamaları ile bir Yetenek-Kurs matrisinde eşleştirilir. Bu, şirketlerin gerçek Endüstri 4.0 olgunluğu ile hedef durum arasındaki boşluğu kapatmak için beceri açıklarına göre doğru kursları seçmelerine yardımcı olur. EG Eğitim 4.0'da, toplam 80 kurstan oluşan bir eğitim kursu sistemi geliştirilmiştir. Bunlar esas olarak CCID ve Bosch Rexroth'un girdilerine dayanmaktadır. CCID'nin kurs sistemi, makine mühendisliği, otomasyon kontrol sistemi, akıllı ekipman, bilgi teknolojisi, ağ ve iletişim, sistem mühendisliği, Endüstriyel Büyük Veri ve AI ve yönetim gibi farklı boyutlarda kategorize edilmiştir. Bosch Rexroth, Almanya'da kurulmuş, gelecekteki işgücü için Endüstri 4.0 ile ilgili eğitim kursları da dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir eğitim kataloğu sunmaktadır. Bosch Rexroth ve AHK, 104 eğitim ünitesiyle dört modüle bölünmüş olan “Endüstri 4.0 Uzmanı” eğitim kursunu ortaklaşa geliştirdi. Eğitim kursunun tüm modülleri üzerindeki çalışmaları bitirdikten sonra, katılımcıların ödül olarak resmi bir IHK sertifikası almak için bir IHK Testine katılmaları gerekir. Eğitimde, Bosch Rexroth, Endüstri 4.0 Prensipleri, Üretim ve lojistikte bağlantılı iş modelleri, Endüstri 4.0'ın uygulanması için teknolojiler ve dijital değişim çağında iş ve organizasyon tasarımı gibi Endüstri 4.0'ın ana konularını ve işgücüyle olan ilişkilerini birleştiriyor:. [Bosch Rexroth AG (2019)]4. Bu beceriler nerede geliştirilebilir?


4.1 Kümeleme Şeması

Mevcut eğitim birimleri iki boyuta göre kümelenebilir: Endüstri 4.0 temel unsurlarının dahil edilme derecesi ve operasyonel uygulamaları. Bu durumda, 4 farklı eğitim türünü incelemeliyiz: 1) Model Fabrikalar, 2) Gösteri Platformları, 3) İzole Çözümler ve 4) Normal çalışan Akıllı Fabrikalar [Ittermann et al. (2015)], Görsel 3'de gösterildiği gibi.


Görsel 3: Farklı eğitim birimlerinin şematik gösterimi

4.2 Çin ve Almanya'daki Kullanım Örnekleri Almanya’daki kullanım örneklerine TU Darmstadt ve Bosch kurumlarını gösterebiliriz. Çin’de ise Tongji Üniversitesi Endüstri 4.0 Öğrenme Fabrikası Laboratuvarı bu konuda önemli çalışmalar yapmaktadır.


Darmstadt Teknik Üniversitesi (TUDa) Makine Mühendisliği Bölümü, Industrie 4.0 stratejisini dört bölüme ayırır. İlk bölüm, tüm ürün yaşam döngüsünün teknolojilerinin gösterildiği araştırma ve geliştirme merkezidir. Üretim aşaması modüler öğrenme modülleri ile gösterilir. Modüler öğrenme modülleri, iki büyük fabrikanın konularını yansıtır ve özetler: CiP ve ETA. TU Darmstadt'daki iki fabrikanın ilk üç sanal aşaması ve gerçek üretim ortamının birleşimi, Endüstri 4.0 yöntemlerini deneyimlemek ve gerçek ürünlerle pratik bir üretim ortamında dijital uygulamalarla etkileşim imkanı sunan bir yetkinlik merkezi için benzersiz bir tesis sunuyor.

Blaichach, Almanya'daki Bosch fabrikasında, rollerine bakılmaksızın tüm personel için eğitim modülleri sağlanmaktadır. Bu eğitim modülleri sürekli olarak geliştirilmekte, eğitilecek belirli personel grubunun ihtiyaçlarına göre tasarlanmaktadır. Bu eğitim modülleri, Endüstri 4.0'ın temel ilkeleri veya teknik cihazların kullanımı hakkında kısa eğitim videolarından, yeni sistem yönetimi üzerine tam günlük seminerler, ekip çalışması için özel yöntemler veya yönetim uygulamalarına kadar değişebilir.

Tongji Üniversitesi Endüstri 4.0 Öğrenme Fabrikası, “fabrika” ve “öğrenme” kombinasyonunu vurgular. Öğrenciler öğrenilen üretim bilgisi ve teknolojisini gerçek bir fabrika üretim ortamında üretim pratiği yoluyla uygulayabilir ve içselleştirebilir, böylece öğrenciler gelecek nesil mühendisler olarak gerçek üretim ortamına adapte olabilir ve sorunları çözmek için sistematik ve yaratıcı bir şekilde düşünebilir.


Bu çeviri-özet çalışmasında kaynak olarak "Employee Qualification as Key Success

Factor in Digitalised Factories" makalesi kullanılmıştır.


EDT Center, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 alanında uluslarası tecrübe ve bilgi birikimi ile şirketlere baştan uca çözümler üretmektedir.

* Uygun çözüm ve sağlayıcı bulma (www.i40markt.com) (www.it-matchmaker.com.tr)

* Proje yönetimi

Detaylı bilgiler: EDT Center - i40Markt

212 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page