top of page

Dijital dönüşümün önündeki engelleri aşmak için cevaplanması gereken 10 soru

ACATECH'in Endüstri 4.0 hakkında ilk sunumu yayımlanmasından neredeyse on yıl sonra; her alanda özellikle sanayide dijitalleşmedeki gelişmelere ilişkin belirsizlik hala - başarısız projelerin sayısı gibi - çok yüksek.Kaynak: Shutterstock


Üretim be iş yapış tarzında yeni yaklaşıma kamuoyunun ilk tepkisi harikaydı. Ancak özellikle geniş çapta duyurulan “tamamen yeni iş modelleri” ve çoğunlukla oldukça iddalı büyük projelerle ilgili olarak, hala büyük ölçüde bir durgunluk var. Yeni, kablosuz iletişim teknolojileri ve büyük miktarda veriyi işleme ve saklama olanakları her geçen gün artarken akla şu soru geliyor: Öyleyse neden dijital dönüşüm projelerini başarıyla uygulamak bu kadar zor?

Dijital Dönüşüm projeleri yavaş ilerliyor.


VDI’nin (Alman Mühendisler Birliği) disiplinler arası dijital dönüşüm komitesi (IGDT), birçok endüstrinin ve çok sayıda projenin deneyimini bir araya getiriyor. Kanaatimizce tembelliğin temel nedenleri teknolojik engellerin yanı sıra iş ve değişim süreçlerinin yönetiminde yatmaktadır. Bu durumun nedeni sadece şirketin hiyerarşisindeki dönüşüm yeteneğinde değil, aynı zamanda “istekler” ve “yapılması gereken”lerdeki belirsizlikler ve yetersizliklerdendir. Bu engelleri aşmak için aşağıdaki sorulara yanıt bulmamız gerekir:


  1. İşimiz için katma değer nedir? ("Önce iş", teknoloji değil)

  2. Dijital dönüşümün başarısını belirlerken kıstas aldığımız hedefler ve kriterler nelerdir?

  3. Dijital dönüşüm, şirketimizin stratejisine nasıl entegre edilmelidir ve değişim için gerekli cesareti nasıl yaratabiliriz?

  4. Farklı faaliyetler arasındaki süreçlerin bütünsel bir optimizasyonunun herkes tarafından desteklenmesini nasıl sağlayabiliriz?

  5. İş süreçlerimizin bütünsel bir anlayışını nasıl oluşturabiliriz?

  6. Karmaşık süreçlerin yönetiminde ne gibi ayarlamalar yaparsak yeni dijital dönüşüm projeleri bizi daha etkin bir biçimde destekleyebilir?

  7. Bu karmaşıklığı yönetmek için şirketimiz proje yönetimi ve gerekli kaynaklar açısından ne gibi hazırlıklar yapmak zorunda?

  8. Dijital teknolojileri değerlendirmek için hangi yetkinliklerimizi geliştirmemiz gerekiyor?

  9. Çevik proje yapıları, çoğu şirkette baskın olan hiyerarşik-fonksiyonel yapıların üstesinden nasıl gelebiliriz?

  10. Şirketimizdeki değişikliklerde, süreçlerde, rollerde ve yeni teknolojilerle ilişkili görevlerde uzmanlaşmak için şirketimizin “dönüşüm yönetimi" alanında hangi bilgileri oluşturması gerekiyor?


Teknoloji severlerin ve kılı kırk yaranların ülkesi Almanya


Almanya hala teknoloji severlerin ve kılı kırk yaranların ülkesi. Bu durum, teknolojileri olgunluk seviyesine getirmek için çok yararlıyken, erken aşamalarda genellikle bir engeldir. Dijitalleşmedeki başarılı gelişmelere bakacak olursak, genelde basit ancak açıkça tanımlanmış bir müşteri yararı ile başlarlar: İnternette bilgiyi nasıl bulabilirim? ve sonra bir prototip nasıl geliştirebilirim? Almanya'da hala “Bir IoT platformu kuruyoruz” şeklinde başlayan birçok proje bulabilirsiniz. Ancak bu projelerin müşteriye olan faydası ve rekabet, kurulum ve entegrasyon aşamasında verilen birçok emekten sonra düşünülür.

Dijitalleşme, süreçlerde şeffaflık yaratabilir, veri yönetimi aracılığıyla süreçlerin daha iyi ve daha kolay tahmin edilmesi, planlanması ve son aşamada süreçlerin özerk, yani kendi kendini düzenleyen şekilde tasarlanmasına yardımcı olabilir. Örnek olarak, tedarik zinciri gibi eksiksiz iş süreçlerini veri odaklı bir şekilde yönetmekle ilgilidir. Çoğu durumda, projeler organizasyon veya departman sınırlarını aşar. Bu nedenle, tüm organizasyonun departmanlar arası iş süreçleri hakkında ortak bir anlayışa sahip olması gerekir. Katma değerin yalnızca iş süreçleri yoluyla üretilmesine rağmen, küçük ya da büyük birçok kuruluşun hala işlevsel odaklı olması ve iş süreçlerinden çok organizasyon şemalarında düşünmesi ürkütücüdür.


Aynı zamanda bir "dönüşüm projesi" ile ilgilidir.


Bu nedenle değişiklikler sadece süreçlerin kendisini ve kullanılan teknolojiyi değil, aynı zamanda organizasyonun etkileşimini, ekip içindeki fiili görev ve faaliyetlere kadar roller ve sorumlulukları da etkiler. Bu, daha karmaşık her dijitalleştirme projesinin aynı zamanda bir "değişim projesi" olduğu anlamına gelir. Sonuçta, değişim süreci için gerekli olan uzun vadeli (!) motivasyonu elde etmekle ilgilidir. Bu “yumuşak” faktörleri hesaba katmadan, dijitalleşmenin faydaları tam olarak geliştirilemez.

Not


İlgilenenler dijital dönüşüm hakkında daha fazla bilgiyi web sitesinde bulabilirler. Etkinliklerle ilgili bilgilere ek olarak, kılavuzlar gibi önemli belgeler de buradan indirilebilir.


Bu çalışmada kaynak olarak https://www.vdi.de/ sitesindeki ilgili yazı kullanılmıştır.


EDT Center, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 alanında uluslarası tecrübe ve bilgi birikimi ile şirketlere baştan uca çözümler üretmektedir.


* Uygun çözüm ve sağlayıcı bulma (www.i40markt.com) (www.it-matchmaker.com.tr)


* Proje yönetimi

Detaylı bilgiler: EDT Center - i40Markt


179 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page