top of page

2021 Tahminleri (Dijital Dönüşüm, Üretim, Ürün ve Hizmet İnovasyon)

Dijitalleşme ve dijital dönüşüm, özellikle pandeminin yarattığı iş sürekliliği endişesi ve gelecekte benzer durumlar ile karşılaşıldığında hayatta kalma ve rekabette öne geçme isteği ile şirketlerin stratejilerinde bir numaralı gündem haline geldi.


Şirketler "hangi alanlarda, nasıl adım atıyorlar" sorusunun cevabı ve beklentiler ile birlikte gelecek dönemdeki tahminleri aşağıdaki başlıklar altında sizler için derledik.


* Üretim teknolojileri

* Üretim, ürün ve hizmet inovasyonu

* Dijital Dönüşüm

Dünya Çapında Üretim Teknolojileri Tahminleri


  1. 2026'ya kadar G2000 şirketlerinin % 70'i, bugün ki G2000'in % 5'inden daha azına kıyasla, risk tabanlı operasyonel karar verme için rehberlik ve iç görü geliştirmek için yapay zeka kullanacak.

  2. 2022 yılına kadar, otonom operasyonları desteklemek için kuruluşlar veri yönetişimi, Dijital Mühendislik kuruluşları ve dijital operasyon teknolojilerine yatırımlarını %40 artıracak.

  3. 2024'e kadar, G2000 kuruluşlarının % 50'si, pazara arz süresini % 50 daha hızlı olacak şekilde kapasite, uzmanlık, pazar ve çevre koşullarını izlemek için endüstri ekosistemi dijital operasyon merkezleri geliştirecek.

  4. 2021'in sonunda, tüm üretim tedarik zincirlerinin % 90'ı gerçek esneklik için gerekli olan teknoloji ve iş sürecine yatırım yapmış olacak ve bu da % 5'lik verimlilik artışı sağlayacak.

  5. 2023 yılına kadar üreticiler saha personelini % 30 azaltacak, saha dışı uzmanlığı sahaya ölçeklendirmek için AR / VR kullanarak, her yerden mühendislik ve bakım desteği sağlayabilecek.

  6. 2023'e kadar, üreticilerin% 25'i kurumsal uygulamalarını, birden çok tedarikçinin yeteneklerini etkinleştirebilen ve Endüstri 4.0 teknoloji yığını gereksinimlerini düzene sokabilen çözümler aracılığıyla pekiştirecek.

  7. 2024'e kadar, üreticilerin % 60'ı, değer zincirlerinde planlanmamış bir kesinti riskini azaltmak için dağıtılmış tedarik zinciri ağına katılacak.

  8. 2022'ye kadar, COVID19 nedeniyle, üreticilerin % 70'i, yeni doğrudan tüketici kanallarından yararlanarak % 15'e kadar daha fazla kar üretecek, müşteri memnuniyetini artıracak ve iş esnekliği sağlayacak.

  9. 2023'e kadar, üreticilerin % 30'u, üretim bölümündeki dijital ikizlerini gerçek zamanlı verileriyle geliştirecek ve bu, üretim alanı ve depolama alanlarında lojistik darboğazlarda % 80 azalma sağlayacaktır.

  10. 2024'e kadar, üreticilerin % 75'i kalite yönetimini tedarik zinciri ve saha hizmeti dahil olmak üzere değer zincirinin tamamına yerleştirecek ve toplam kalite maliyetini (COQ) %25 azaltacaktır.


Dünya çapında üretim tahminleri yapay zeka, otonom operasyonlar, üretim tedarik zinciri ve AR/VR v.b. gibi teknolojileri geliştirerek verimliliği artırma konularında olmuştur. Bu kapsamda önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen durumlar öngörülmüştür. Örneğin G2000 şirketlerinde yapay zeka teknolojisinin risk tabanlı operasyonel karar verme konusunda kılavuzluk etmek ve iç görü geliştirmek amaçlı kullanımının 2026’ya kadar %70’i bulacağı öngörülüyor. Bu durumun hali hazırda %5’ten daha az olduğu düşünülürse bu gelişmenin kayda değer olduğu anlaşılmaktadır. Bu tahminlerin ayrıca BT alanında alanında etkileri incelenmiştir. Örneğin risk tabanlı operasyonel karar verme konusunda yapay zeka kullanımının artırılması için BT alanında yapılması gereken hususlardan biri verileri iç görülere dönüştüren esnek bir veri mimarisi sağlanmasıdır aynı zamanda rehberlik konusunda operasyonel verileri daha geniş kurumsal verilerle uyumlu hale getirmek için bir veri yönetişim modeli geliştirilmelidir.


Benzer gelişmeler bahsedilen diğer durumlar içinde geçerlidir. 2022 yılına kadar otonom operasyonları desteklemek için kuruluşların veri yönetişimi ve dijital mühendislik teknolojilerine yatırımlarını %40 oranında artıracağı ayrıca tüketiciye dönük üreticilerin %70’i Covid-19 nedeniyle müşterilerine ulaşmak için yeni doğrudan kanallara yönelerek hem %15’e kadar daha fazla kar elde edecek hem de müşteri memnuniyeti ve iş esnekliği konusunda olumlu etkiler görecektir. Bu konuda yapılması gerekenlerden biri ise az sayıda tedarikçi veya ortağın işbirliği yapması için bir ortam sunabilecek mevcut teknoloji ve süreç yatırımlarından yararlanma gerekliliğidir. Müşterilere kanalı açan ve şirketinizin online satış yapmasını sağlayan yazılıma yatırım düşünülmelidir. Dijital ticaret uygulamaları, satın alma deneyimini olabildiğince sorunsuz hale getirmeye odaklanmalıdır. Tüketicileri perakendeciler veya kanal ortakları yerine doğrudan sizden satın almaya itecek ilgi çekici bir D2C stratejisi tanımlanmalıdır.


Önümüzdeki 2 yıl içerisinde G2000’deki her iki şirketten biri ürünlerinin pazara arz süresini %50 azaltabilmek adına uzmanlık, pazar ve çevre koşullarını izlemek için endüstri ekosistemi dijital operasyon merkezleri geliştireceği bunun yanı sıra her 10 üreticiden 6’sı değer zincirlerinde planlanmamış bir kesinti riskini azaltmak için dağıtılmış tedarik zinciri ağına katılacağı öngörülmektedir. Yapay zekanın artan kullanımın yanı sıra pazara arz süresinin kısaltmasının BT konusunda yapılması gereken ön adımlarından biri, ekosistemlerdeki (tedarik zinciri, Ar-Ge, operasyonlar, hizmet, müşteriler vb.) birçok kaynaktan gelen verileri ayıklama ve birleştirme gerekliliğidir. Bu konuda yapılması gerekenlerden biri ise az sayıda tedarikçi veya ortağın işbirliği yapması için bir ortam sunabilecek mevcut teknoloji ve süreç yatırımlarından yararlanma gerekliliğidir.


2023 yılına kadar üreticilerin saha personellerinde %30’luk bir azalma olacağı, saha dışı uzmanlığı sahaya ölçeklendirme için AR/VR teknolojilerini geliştirerek dünyanın herhangi bir yerinde fabrikaya mühendislik ve bakım desteği sağlanabilecek. AR/VR teknolojileri kullanılarak uzaktan sağlanan bakım ve mühendislik hizmetleri üretimin her aşamasındaki süreçler için verimliliği artırmıştır. Onarım ve sistem kesintilerine yönelik hizmet seviyelerini geliştirmek, kritik görevleri desteklemek için gereklidir. Ayrıca iş sürekliliğini sağlamak için uzaktaki personelin iş yerindeki cihazlara ve çalışanlara erişimini güvenli bir şekilde sağlayan bir platform geliştirilmelidir.Dünya Çapında Üretim, Ürün ve Hizmet İnovasyonu Tahminleri