top of page

2021 Tahminleri (Dijital Dönüşüm, Üretim, Ürün ve Hizmet İnovasyon)

Dijitalleşme ve dijital dönüşüm, özellikle pandeminin yarattığı iş sürekliliği endişesi ve gelecekte benzer durumlar ile karşılaşıldığında hayatta kalma ve rekabette öne geçme isteği ile şirketlerin stratejilerinde bir numaralı gündem haline geldi.


Şirketler "hangi alanlarda, nasıl adım atıyorlar" sorusunun cevabı ve beklentiler ile birlikte gelecek dönemdeki tahminleri aşağıdaki başlıklar altında sizler için derledik.


* Üretim teknolojileri

* Üretim, ürün ve hizmet inovasyonu

* Dijital Dönüşüm

Dünya Çapında Üretim Teknolojileri Tahminleri


 1. 2026'ya kadar G2000 şirketlerinin % 70'i, bugün ki G2000'in % 5'inden daha azına kıyasla, risk tabanlı operasyonel karar verme için rehberlik ve iç görü geliştirmek için yapay zeka kullanacak.

 2. 2022 yılına kadar, otonom operasyonları desteklemek için kuruluşlar veri yönetişimi, Dijital Mühendislik kuruluşları ve dijital operasyon teknolojilerine yatırımlarını %40 artıracak.

 3. 2024'e kadar, G2000 kuruluşlarının % 50'si, pazara arz süresini % 50 daha hızlı olacak şekilde kapasite, uzmanlık, pazar ve çevre koşullarını izlemek için endüstri ekosistemi dijital operasyon merkezleri geliştirecek.

 4. 2021'in sonunda, tüm üretim tedarik zincirlerinin % 90'ı gerçek esneklik için gerekli olan teknoloji ve iş sürecine yatırım yapmış olacak ve bu da % 5'lik verimlilik artışı sağlayacak.

 5. 2023 yılına kadar üreticiler saha personelini % 30 azaltacak, saha dışı uzmanlığı sahaya ölçeklendirmek için AR / VR kullanarak, her yerden mühendislik ve bakım desteği sağlayabilecek.

 6. 2023'e kadar, üreticilerin% 25'i kurumsal uygulamalarını, birden çok tedarikçinin yeteneklerini etkinleştirebilen ve Endüstri 4.0 teknoloji yığını gereksinimlerini düzene sokabilen çözümler aracılığıyla pekiştirecek.

 7. 2024'e kadar, üreticilerin % 60'ı, değer zincirlerinde planlanmamış bir kesinti riskini azaltmak için dağıtılmış tedarik zinciri ağına katılacak.

 8. 2022'ye kadar, COVID19 nedeniyle, üreticilerin % 70'i, yeni doğrudan tüketici kanallarından yararlanarak % 15'e kadar daha fazla kar üretecek, müşteri memnuniyetini artıracak ve iş esnekliği sağlayacak.

 9. 2023'e kadar, üreticilerin % 30'u, üretim bölümündeki dijital ikizlerini gerçek zamanlı verileriyle geliştirecek ve bu, üretim alanı ve depolama alanlarında lojistik darboğazlarda % 80 azalma sağlayacaktır.

 10. 2024'e kadar, üreticilerin % 75'i kalite yönetimini tedarik zinciri ve saha hizmeti dahil olmak üzere değer zincirinin tamamına yerleştirecek ve toplam kalite maliyetini (COQ) %25 azaltacaktır.


Dünya çapında üretim tahminleri yapay zeka, otonom operasyonlar, üretim tedarik zinciri ve AR/VR v.b. gibi teknolojileri geliştirerek verimliliği artırma konularında olmuştur. Bu kapsamda önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen durumlar öngörülmüştür. Örneğin G2000 şirketlerinde yapay zeka teknolojisinin risk tabanlı operasyonel karar verme konusunda kılavuzluk etmek ve iç görü geliştirmek amaçlı kullanımının 2026’ya kadar %70’i bulacağı öngörülüyor. Bu durumun hali hazırda %5’ten daha az olduğu düşünülürse bu gelişmenin kayda değer olduğu anlaşılmaktadır. Bu tahminlerin ayrıca BT alanında alanında etkileri incelenmiştir. Örneğin risk tabanlı operasyonel karar verme konusunda yapay zeka kullanımının artırılması için BT alanında yapılması gereken hususlardan biri verileri iç görülere dönüştüren esnek bir veri mimarisi sağlanmasıdır aynı zamanda rehberlik konusunda operasyonel verileri daha geniş kurumsal verilerle uyumlu hale getirmek için bir veri yönetişim modeli geliştirilmelidir.


Benzer gelişmeler bahsedilen diğer durumlar içinde geçerlidir. 2022 yılına kadar otonom operasyonları desteklemek için kuruluşların veri yönetişimi ve dijital mühendislik teknolojilerine yatırımlarını %40 oranında artıracağı ayrıca tüketiciye dönük üreticilerin %70’i Covid-19 nedeniyle müşterilerine ulaşmak için yeni doğrudan kanallara yönelerek hem %15’e kadar daha fazla kar elde edecek hem de müşteri memnuniyeti ve iş esnekliği konusunda olumlu etkiler görecektir. Bu konuda yapılması gerekenlerden biri ise az sayıda tedarikçi veya ortağın işbirliği yapması için bir ortam sunabilecek mevcut teknoloji ve süreç yatırımlarından yararlanma gerekliliğidir. Müşterilere kanalı açan ve şirketinizin online satış yapmasını sağlayan yazılıma yatırım düşünülmelidir. Dijital ticaret uygulamaları, satın alma deneyimini olabildiğince sorunsuz hale getirmeye odaklanmalıdır. Tüketicileri perakendeciler veya kanal ortakları yerine doğrudan sizden satın almaya itecek ilgi çekici bir D2C stratejisi tanımlanmalıdır.


Önümüzdeki 2 yıl içerisinde G2000’deki her iki şirketten biri ürünlerinin pazara arz süresini %50 azaltabilmek adına uzmanlık, pazar ve çevre koşullarını izlemek için endüstri ekosistemi dijital operasyon merkezleri geliştireceği bunun yanı sıra her 10 üreticiden 6’sı değer zincirlerinde planlanmamış bir kesinti riskini azaltmak için dağıtılmış tedarik zinciri ağına katılacağı öngörülmektedir. Yapay zekanın artan kullanımın yanı sıra pazara arz süresinin kısaltmasının BT konusunda yapılması gereken ön adımlarından biri, ekosistemlerdeki (tedarik zinciri, Ar-Ge, operasyonlar, hizmet, müşteriler vb.) birçok kaynaktan gelen verileri ayıklama ve birleştirme gerekliliğidir. Bu konuda yapılması gerekenlerden biri ise az sayıda tedarikçi veya ortağın işbirliği yapması için bir ortam sunabilecek mevcut teknoloji ve süreç yatırımlarından yararlanma gerekliliğidir.


2023 yılına kadar üreticilerin saha personellerinde %30’luk bir azalma olacağı, saha dışı uzmanlığı sahaya ölçeklendirme için AR/VR teknolojilerini geliştirerek dünyanın herhangi bir yerinde fabrikaya mühendislik ve bakım desteği sağlanabilecek. AR/VR teknolojileri kullanılarak uzaktan sağlanan bakım ve mühendislik hizmetleri üretimin her aşamasındaki süreçler için verimliliği artırmıştır. Onarım ve sistem kesintilerine yönelik hizmet seviyelerini geliştirmek, kritik görevleri desteklemek için gereklidir. Ayrıca iş sürekliliğini sağlamak için uzaktaki personelin iş yerindeki cihazlara ve çalışanlara erişimini güvenli bir şekilde sağlayan bir platform geliştirilmelidir.Dünya Çapında Üretim, Ürün ve Hizmet İnovasyonu Tahminleri


 1. 2022'ye kadar, endüstri ekosistemleri, geleneksel inovasyon yaklaşımlarına kıyasla pazara getirilen yeni dijital ve fiziksel ürün / hizmetlerde % 40 daha fazla inovasyon oranı görecek.

 2. 2026 yılına kadar G2000'in% 25'i, bu şirketlerin yıllık gelirlerinde en az% 10'luk bir artış sağlamak için yeni operasyonel yetenekler belirleyerek ürün ve hizmetlerde yeniliği hızlandırmak için yapay zekayı kullanacak.

 3. 2025'e kadar, G2000 üreticilerinin % 30'u, ürün geliştirmeyi ilerletmek ve operasyonel verimliliği % 20 artırmak için dijital mühendislik pazarlarını bir hizmet olarak kullanacak.

 4. 2023 yılına kadar, üreticilerin % 60'ı dış ekosistem katılımcılarına ve müşterilere açık bulut tabanlı bir platform olarak Ar-Ge laboratuvarları kurmaya başlayacak ve bu yaklaşımı benimsemeyen rakiplere göre % 25 daha fazla ürün başarı oranı elde edecek.

 5. 2025'e kadar, üreticilerin % 75'i, verimlilik, kalite ve pazara sunma süresindeki iyileştirmeler yoluyla % 3'e varan bir kar marjı elde etmek üzere bağlı ürünlerin rekabet gücünü korumak için yazılım geliştirmelerinin % 50'sinden fazlasını sağlayacak.

 6. 2022'ye kadar G2000 OEM'lerin % 25'i, kaybedilen yeni ekipmanı ve ürün satışlarını telafi etmek ve hizmet iş modeli dönüşümünü hızlandırmak için çevik yöntemlerden yararlanacak ve sürekli gelirleri % 5 artıracak.

 7. Yaşlanan bir işgücü tehdidi altında olan OEM'lerin % 45'i, 2024 yılına kadar fazla mesaiyi % 40 azaltarak kaynakları yönetmek için yüklenici portallarını şirket içi iş gücü yönetimi yazılımı ve yapay zeka ile entegre edecek.

 8. 2021'e kadar, sabit varlıkları yöneten OEM'lerin % 20'si, dronlardan ve mobil robotlardan gerçek zamanlı veri akışlarını kullanacak ve % 10'a varan verimlilik iyileştirmeleri elde edecek.

 9. 2023 yılına kadar, servis aracı filolarının % 20'si gelişmiş telematik, IoT izleme ve “en route” önleyici bakımı mümkün kılan yapay zeka yeteneklerine sahip olacak böylece onarım maliyetlerini ve arıza süresini % 45 azaltacak.

 10. Bir bilgi boşluğuyla karşı karşıya kalan G2000 OEM'lerin % 30'u, saha ve bakım ekiplerini uzaktan ve isteğe bağlı uzmanlıkla donatmak için geniş ölçekte karma gerçeklik araçlarını kullanacak ve 2022'ye kadar ortalama onarım süresini % 40 azaltacak.


Üretim, ürün ve hizmet inovasyonları hakkında yapılan bu tahminler önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi öngörülen gelişmelerden oluşmaktadır. 2022 yılına kadar endüstri ekosistemleri, geleneksel inovasyon yaklaşımlarına kıyasla pazara getirilen yeni dijital ve fiziksel ürün / hizmetlerde %40 daha fazla inovasyon oranı olacağı öngörülmektedir. Bunun için sektör ekosisteminin desteklenmesi amacıyla açık bir inovasyon ortamı ve ekosistem inovasyon ortakları ekibi oluşturulmalıdır. Ayrıca IP koruması ve kimlik doğrulamanın sorunsuz yapılabilmesi için yazılım geliştirme süreçlerinin kontrolü sürdürülmelidir.


G2000 şirketlerinin %25’i yeni operasyonel yetenekler belirleyerek ürün ve hizmet yeniliğini hızlandırmak için yapay zekayı kullanacak. Bu yaklaşımın ilgili şirketlerin yıllık gelirlerinde en az %10’luk bir artışa olanak sağlayacağı öngörülmektedir. Bu konuda tahmine dayalı hizmetler için gerçek zamanlı müşteri varlık verileri elde edilmeli ve gelişmiş ürün ve hizmetler için işbirliği kültürü oluşturulmalıdır.


Şirket uzman mühendis ve bakım yetkililerine her zaman her yerden ulaşabilmesi şirketlere hem zaman hem de finansal katkıları kritik öneme sahiptir. Bu konuda da G2000 OEM’lerin %30’u saha ve bakım ekiplerini uzaktan ve isteğe bağlı uzmanlıkla donatmak için geniş ölçekte karma gerçeklik araçlarını kullanacak ve 2022’ye kadar ortalama onarım süresinin %40 oranında azaltılması öngörülmektedir.Dünya Çapında Dijital Dönüşüm (DX) Tahminleri


 1. Hızlandırılmış DX yatırımları ekonomik zorluklar barındırmaktadır. 2022'ye kadar küresel GSYİH'nın %65'ini dijitalleşecek ve 2020'den 2023'e kadar 6,8 trilyon dolardan fazla doğrudan DX yatırımı yönlendirilecek.

 2. Dijital organizasyon yapıları ve yol haritaları gündemde olacak. 2023 yılına kadar, kuruluşların % 75'i kapsamlı dijital dönüşüm (DX) uygulama yol haritalarına sahip olacak bu da, iş ve toplumun tüm yönlerinde gerçek dönüşümle sonuçlanacak.

 3. 2023'e kadar, G2000 kuruluşlarındaki liderlerin % 60'ı, daha çevik, yenilikçi ve empatik çalışma modelleri oluşturarak yönetim yönelimlerini süreçlerden sonuçlara kaydırmış olacak.

 4. Dijital platformun yükselişi ve genişleyen ekosistemler. Değişken küresel koşulların yönlendirdiği 2025 yılına kadar iş liderlerinin % 75'i, değer zincirlerini yeni pazarlara, endüstrilere ve ekosistemlere uyarlamak için dijital platformlardan ve ekosistem yeteneklerinden yararlanacak.

 5. Her deneyimde "önce dijital" hakim olsa da, işletmelerin% 60'ı 2021'de çalışan deneyimini dijitalleştirmeye büyük yatırım yapacak ve işverenler ile çalışanlar arasındaki ilişkiyi değiştirecek.

 6. İş modelinin yeniden keşfi. 2021'e kadar, kuruluşların en az% 30'u, işlerini gelecekte kanıtlamak için iş ve işletim modelini yeniden keşfetmeyi, hızlı izleme dönüşüm programlarını desteklemek için inovasyonu hızlandıracak.

 7. Sürdürülebilirlik ve DX. 2022'ye gelindiğinde, şirketlerin çoğu dijital ve sürdürülebilirliği birleştirerek daha büyük bir değer elde edecek ve dijital olarak yönlendirilen ve sürdürülebilir şekilde etkinleştirilen projeler öne çıkacak.

 8. Dijital olarak yerli kültürler. 2025'de dijital üstünlük ekonomisinde başarılı olmak için, işletmelerin% 50'si, müşteri odaklı ve veri odaklı, DX ile şekillendirilmiş organizasyon kültürünü uygulayacak.

 9. Dijital Deneyimleri Hızlandırma. 2022'ye kadar, tüm kuruluşların% 70'i dijital teknolojilerin kullanımını hızlandırarak mevcut iş süreçlerini müşteri katılımını, çalışan üretkenliğini ve iş esnekliğini artırmak için çalışma yapacak.

 10. İş inovasyon platformları. İş İnovasyon Platformu (BIP); 2023 yılına kadar G2000 şirketlerinin% 60'ı, yeni normalde inovasyonu ve büyümeyi desteklemek için kendi iş inovasyon platformlarını kuracak.


Dünya çapında Dijital Dönüşüm tahminleri bir çok farklı alana yayılmış durumdadır. Piyasadaki doğrudan DX yatırımlarını yönlendiren bütçenin 2023’e kadar 6.8 trilyon dolar olması bekleniyor. Büyük veri analizi ve yapay zeka yatırımları en fazla yatırımı alan teknolojilerdir ve bu sebeple büyük önem arz etmektedir. Dijital dönüşüm yatırımlarının getirilerini sağlama sürecinde, dönüşümü ölçmek için kullanılan KPI’lar kilit öneme sahiptir. Stratejik amaç ve hedeflere yönelik dijital KPI ölçümleri, dijital yatırımlar yapmak ve hedefe ulaşmayı sağlamak için fiili temel haline gelmeli ve standartlaştırılmalıdır.


Önümüzdeki yıllarda dijital organizasyon yapıları ve yol haritaları olgunlaşacak. 2023’e kadar kuruluşların %75’i kapsamlı dijital dönüşüm (DX) uygulama yol haritalarına sahip olacak, bu da iş ve toplumun tüm yönlerinde gerçek dönüşümle sonuçlanacak. Bu oran günümüzde %27’dir. Bu hedef için kuruluşların BT bölümleri işletmeye belgelenmiş, önceliklendirilmiş ve ölçülebilir bir şekilde öncülük yapmalıdır. Zaman ve kaynak israfını önlemek adına teknoloji, strateji ve uygulama planlarıyla uyumlu hale getirilmelidir. Bu konuda sektör örnekleri ve en iyi uygulamalar için market araştırması yapılmalıdır ve zaman, para ve personeli bu işe adamadan önce kurumsal çapta gerçek bir stratejiye sahip olunduğundan emin olunmalıdır. Çünkü daha yüksek düzeyde bölümler arası koordinasyon, daha verimli operasyonel süreçleri tetikleyecektir.


2022’ye gelindiğinde, şirketlerin çoğu dijital ve sürdürülebilirliği birleştiren projelere imza atarak daha büyük bir değer elde etmeye odaklanacaklar. Bu konuda BT operasyonlarının karbon ayak izleri değerlendirilmeli ve çevre dostu BT ortaklarından yararlanılmalıdır. Dijital olgunluk ve gelişmiş sürdürülebilirlik, en yüksek gelir ve kâr performansını sağlar; dijital sistemler buna göre planlanıp ve uygulanmalıdır. Sürdürülebilirliğe odaklanılmalı çünkü sürdürülebilirlik, dönüşüm uygulaması ile eş zamanlı olarak yapılabilir.

Bu çalışmada kaynak olarak https://www.idc.com sitesindeki ilgili makaleler kullanılmıştır.
EDT Center, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 alanında uluslarası tecrübe ve bilgi birikimi ile şirketlere baştan uca çözümler üretmektedir.

* Uygun çözüm ve sağlayıcı bulma (www.i40markt.com) (www.it-matchmaker.com.tr)

* Proje yönetimi

Detaylı bilgiler: EDT Center - i40Markt134 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page